VACC VACC VACC
Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam phối hợp với tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới tổ chức tập huấn “Content marketing trong tuyển sinh và hợp tác qua thiết kế tư duy”

(09/01/2020) - Tiếp nối thành công của chương trình tập huấn "Đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing cho công tác tuyển sinh và xây dựng quan hệ đối tác bền vững”, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tiếp tục phối hợp với tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới (WUSC) và Trung tâm giáo dục Akadasia thuộc Viện Công nghệ Singapore tổ chức tập huấn với chủ đề: “Content marketing trong tuyển sinh và hợp tác qua thiết kế tư duy” vào ngày 04 tháng 01 năm 2020 tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai. .