Tin nổi bật
VACC VACC VACC
Giới thiệu
Các đơn vị thành viên Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam
(29/03/2017) - Đến tháng 09 năm 2016, Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam đã có 63 hội viên..
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1016 - 2021
(10/10/2016) - CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1016 - 2021.
Tổng quan về Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam
(27/08/2012) - Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho tiếng nói chung của các trường Cao đẳng Cộng đồng, các trường đại học, các tổ chức đào tạo khác tán thành theo mô hình Cao đẳng Cộng đồng ở Việt Nam..
Đi trên đôi chân mình
(08/04/2010) - Trung tâm Hỗ trợ -Tư vấn Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Công đồng (CATD) hoạt động vì lợi ích chung nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cộng đồng.
Tầm nhìn - sứ mệnh
(25/12/2009) - Sự ra đời của VACC là một bước đột phá lớn trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện đại. Nó cho thấy xu hướng phát triển mới của thời đại và đánh dấu sự thay đổi rõ rệt của hệ thống giáo dục cộng đồng và sự cần thiết của nó trong bối cảnh giáo dục ngày nay..