VACC VACC VACC
Đơn vị thành viên và đối tác
Danh sách các đơn vị thành viên
(10/10/2016) - Tính đến nay, số tổ chức trực thuộc Hiệp hội bao gồm: 67 đơn vị thành viên, cụ thể: .
Danh sách đối tác của Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam
(18/03/2013) - Hiện nay, VACC đã đặt quan hệ đối tác với 37 đối tác gồm những tổ chức cộng đồng tương đương (Hiệp hội CĐCĐ Hoa Kỳ, Canada), Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới (WUSC) và các trung tâm, viện nghiên cứu đào tạo cũng như các trường cao đẳng trên thế giới..
Cao đẳng Cộng đồng Thành phố Sanfrancisco
(29/04/2010) - Hiệp hội Cao đẳng công đồng Việt Nam và Trường Cao đẳng Cộng đồng Thành phố Sanfrancisco đã chính thức đặt quan hệ đối tác vào ngày 16/11/2009. Một Hiệp định hợp tác song phương gồm 10 điều và 1 bản phụ lục cũng đã được ký kết cùng ngày báo hiệu một dấu hiệu tích cực về sự hợp tác thành công giữa hai bên trong tương lai (Xem ở file đính kèm).
Trường Cao đẳng Cộng đồng Mohawk Valley
(27/04/2010) - Mối quan hệ hợp tác giữa Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam và Trường CĐ CĐ Mohawk Valley đã được đánh dấu bằng 1 Biên bản Ghi nhớ mà hai bên ký kết vào năm 2009. Biên bản Ghi nhớ tập trung vào vấn đề cung cấp một đơn vị CĐ CĐ  cho các nhà quản lý và giảng viên để nâng cao kỹ năng quản lý và kỹ năng tiếng Anh.
Trường Cao Đẳng Northwest
(26/04/2010) - Hiệp hội CĐ CĐ Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Trường Cao đẳng Northwest từ ngày 16/01/2007 thông qua Bản ghi nhớ mà hai  bên ký kết. Biên bản ghi nhớ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác như Sinh viên Quốc tế, Đào tạo trực tuyến và Đào tạo từ xa, Các chương trình Đào tạo trực tiếp ở CĐ Northwest và ở Việt Nam, Phát triển Chương trình 2+2 và các chương trình, khoá  học khác; tuỳ biến các chương trình của CĐ Northwest cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam; tăng cường quản lý cao đẳng và sự phát triển nghề nghiệp cũng như các hoạt động hợp tác khác (xem ở file đính kèm bên dưới).
Trang đầu | Trang trước | [1] [2] [3] | Trang tiếp | Trang cuối