VACC VACC VACC
Đơn vị thành viên và đối tác
Trung tâm đào tạo SEMEO
(26/04/2010) - Vào ngày 30/11/1965, Các bộ trưởng Bộ Giáo dục của các nước Đông Nam Á đã thành lập Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (viết tắ là SEMEO) nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực thông qua hợp tác trong giáo dục, khoa học và văn hoá. Đến nay, tổ chức SEAMEO có 11 quốc gia thành viên gồm Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Đông Timor, Thái Lan và Việt Nam; và tám nước thành viên liên kết: Úc, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Tân Tây Lan, Na Uy và Tây Ban Nha. Việt Nam được Hội đồng SEAMEO công nhận là thành viên chính thức ngày 10/2/1992, và là nước đón nhận Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại TP. Hồ Chí Minh (SEAMEO RETRAC). Mối quan hệ hợp tác giữa SEMEO RETRAC và VACC được đánh dấu bằng một Biên bản ghi nhớ ký kết vào ngày 11/5/2007..
Trung tâm Agrostudies
(26/04/2010) - Mối quan hệ hợp tác giữa Trung tâm Quốc tế về Kiến thức nông nghiệp và VACC đuợc đánh dấu bằng một Biên bản Ghi nhớ mà hai bên đã ký kết vào ngày 28/12/2006. Biên bản ghi nhớ này được ký kết nhằm gửi sinh viên của các đơn vị thành viên của VACC sang Trung tâm của Israel để đào tạo nghề nghiệp và học tập.
Kaplan Singapore
(26/04/2010) - Kaplan Singapore trực thuộc một trong những tập đoàn giáo dục hàng đầu trên thế giới, tập đoàn giáo dục Kaplan, doanh nghiệp thuộc sở hữu của The Washington Post Company. Kaplan cung cấp các dịch vụ giáo dục và nghề nghiệp cho các cá nhân, trường học và doanh nghiệp, hàng năm phục vụ cho hơn 1 triệu sinh viên đến từ khoảng 600 vùng khác nhau trên thế giới. Quan hệ đối tác giữa Kaplan Singapore và VACC được đánh dấu bằng Biên bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết vào ngày 18/6/2008.  .
Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Canada
(02/02/2010) - Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới  Canada (WUSC) và Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) bắt đầu thiết lập quan hệ đối tác từ ngày 29/6/2009. Cũng trong ngày này, hai bên đã kí Thỏa thuận Hợp tác với mục đích nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nghề tại các trường thành viên của VACC thông qua việc điều phối các TNV Canada; tìm kiếm các cơ hội hợp tác để hỗ trợ đào tạo nghề cũng như cơ hội gặp gỡ thường xuyên, trao đổi thông tin và phát triển các hoạt động hợp tác có lợi cho cả hai bên. (Để biết thêm thông tin về Thỏa thuận hợp tác, vui lòng xem tài liệu đính kèm)..
Học viện Mạng Cisco
(06/01/2010) - Hiệp hội CĐCĐ Việt  Nam (VACC) và Học viện Mạng Cisco đã kí với nhau Biên bản Ghi nhớ vào ngày 27/6/2009. Biên bản này được coi như một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai hiệp hội. Biên bản được làm với mục đích hỗ trợ các thành viên của VACC nâng cao chương trình đào tạo ICT, các kĩ năng nghề nghiệp ICT, cũng như tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên đang theo học chuyên ngành Thông tin và Công nghệ Viễn thông (TT và CNVT) sử dụng chương trình giảng dạy của Học viện  mạng Cisco. (Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tài liệu đính kèm phía cuối trang).