VACC VACC VACC
Đơn vị thành viên và đối tác
Hiệp hội CĐCĐ Missouri (MCCA)
(06/01/2010) - Ngày 16/1/2009, Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam (VACC) và Hiệp hội CĐCĐ Missouri (MCCA) đã kí với nhau Biên bản Ghi nhớ (gọi tắt là MOU). Biên bản Ghi nhớ đã đặt nền tảng vững chắc cho sự hợp tác tiềm năng sau này của hai hiệp hội, đặc biệt là hợp tác phát triển và triển khai chương trình tình nguyện giảng dạy tiếng anh giao tiếp (CELAP) tại hệ thống các trường CĐCĐ ở Việt Nam. Mới đây, hai TNV là giảng viên đầu tiên đã tới Việt Nam hỗ trợ giảng dạy tiếng anh cho các trường thành viên của VACC theo chương trình CELAP. (Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tài liệu đính kèm phía cuối trang)..
Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Canada
(25/12/2009) - Tổng quan về Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Canada (ACCC).
Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ
(23/12/2009) - Tổng quan về Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ (AACC)..
Trang đầu | Trang trước | [1] [2] [3] | Trang tiếp | Trang cuối