VACC VACC VACC
Tin tức và Sự kiện
Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam phối hợp với chuyên gia đến từ tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới tổ chức buổi tập huấn “Giao tiếp trong môi trường quốc tế”.
(01/11/2018) - Nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp trong môi trường quốc tế cho sinh viên các trường thành viên, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam phối hợp với chuyên gia đến từ tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới tổ chức chương trình tập huấn “Giao tiếp trong môi trường quốc tế” tại trường Giao thông vận tải Hà Nội vào ngày 25 tháng 10 năm 2018..
Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam phối hợp với chuyên gia đến từ tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới tổ chức buổi tập huấn “Quản lý dữ liệu, tài liệu”.
(01/11/2018) - Với mục đích tạo cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong việc quản lý dữ liệu, tài liệu cho cán bộ văn phòng Hiệp hội, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam phối hợp với chuyên gia đến từ tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới tổ chức buổi tập huấn “Quản lý dữ liệu, tài liệu” tại văn phòng Hiệp hội vào ngày 25 tháng 10 năm 2018..
Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức họp Ban Thường vụ và Lãnh đạo các trường Cao đẳng Cộng đồng.
(09/10/2018) - Ngày 06 tháng 10 năm 2018, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) tổ chức họp Ban Thường vụ và Lãnh đạo các trường Cao đẳng Cộng đồng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học với các nội dung liên quan đến mô hình Cao đẳng Cộng đồng và các trường Cao đẳng Cộng đồng..
Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, nhà doanh nghiệp tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo quốc tế
(26/09/2018) - Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) và Hội đồng giáo dục Quốc tế bang British Columbia (BCCIE) tổ chức Hội thảo “Hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp giai đoạn mới giữa các trường Việt Nam và Canada” .
Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam gặp gỡ và làm việc với Trường Đại học Royal Roads, Hoa Kỳ.
(03/07/2018) - Ngày 02/07/2018, tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đã có buổi làm việc với Trường Đại học Royal Roads, Hoa Kỳ về trao đổi hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ..