VACC VACC VACC
Tin tức và Sự kiện
HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ - THÀNH CÔNG TRONG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HIỆP HỘI CĐCĐ VIỆT NAM
(10/09/2016) - Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) được thành lập năm 2006. Sau hơn 10 năm phát triển, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam cùng các đơn vị thành viên đã đạt được nhiều thành công quan trọng. Chúng ta tự hào với chặng đường phát triển lớn mạnh nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng của Hiệp hội. Một trong những hoạt động nổi bật khẳng định vai trò và vị trí của Hiệp hội ở cả trong nước và quốc tế là hoạt động hợp tác quốc tế. .
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2016 - 2021
(09/09/2016) - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2016 - 2021.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP THÀNH VIÊN MỚI
(09/09/2016) - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP THÀNH VIÊN MỚI .
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CỦA BAN LỄ TÂN - KHÁNH TIẾT
(09/09/2016) - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CỦA BAN LỄ TÂN - KHÁNH TIẾT.
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TUYÊN TRUYỀN VÀ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ
(09/09/2016) - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TUYÊN TRUYỀN VÀ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ.