VACC VACC VACC
Du học các nước
Du học cao đẳng cộng đồng Mỹ
(25/12/2009) - Những cao đẳng cộng đồng vẫn đang là lựa chọn số một của nhiều sinh viên Việt Nam khi sang Mỹ du học. Nếu như ở cao đẳng cộng đồng, một sinh viên có thể tốt nghiệp chỉ sau hai, ba năm học, thì ở đại học thường phải mất bốn năm dùi mài kinh sử. Sinh viên theo học trường cộng đồng chỉ được cấp bằng Assosiate và phải học ít nhất hai năm nữa ở một trường đại học mới lấy được bằng cử nhân, hay kỹ sư. Đó chỉ là một vài khác biệt giữa cao đẳng cộng đồng và đại học Mỹ.  .
Trang đầu | Trang trước | [1] [2] [3] [4] | Trang tiếp | Trang cuối