VACC VACC VACC
Trong nước
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
(24/04/2015) - Số tư liệu: 08/2015/TT-BGDĐT; Ngày ban hành: 21-04-2015 .
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
(03/03/2015) - Số tư liệu: 03/2015/TT-BGDĐT; Ngày ban hành: 26-02-2015 .
A meeting with Canadian Embassy’s delegates on the implementation of the project “Vietnam Skills for Employment Project” (VSEP).
(22/08/2014) - On April 15th, 2014, Vietnam Association of Community Colleges held a meeting with Canadian Embassy’s delegates on the implementation of the project “Vietnam Skills for Employment Project” (VSEP)..
Đại học Trà Vinh đẩy mạnh hợp tác với các chuyên gia trong phát triển đào tạo
(02/07/2014) - TRÀ VINH, 18.6.2014 – Tiếp theo chuyến tham quan tại Đại học Trà Vinh vào tháng 2, Tiến sĩ Vũ Ngọc Côn tiếp tục đến làm việc tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ từ ngày 9.6.2014 đến 13.6.2014..
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
(13/03/2014) - Số tư liệu: 06/2014/TT-BGDĐT; Ngày ban hành: 11-03-2014     .