VACC VACC VACC
Trong nước
Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai Đề án Đào tạo chuyển tiếp
(18/07/2017) - Ngày 12 tháng 07 năm 2017, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) tổ chức hội nghị tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây nhằm triển khai Đề án đào tạo chuyển tiếp đối với các trường Cao đẳng Cộng đồng theo nội dung Công văn số 2842/BGDĐT-GDĐH ngày 4/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo..
VACC lớn mạnh về mọi mặt
(15/09/2016) - Trong vòng 10 năm sau đại hội lần I, số lượng thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tăng 5 lần. Điều này cho thấy mô hình tổ chức và hoạt động của hiệp hội đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức và cá nhân.
Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015
(01/06/2015) - Số tư liệu: 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Ngày ban hành: 29-05-2015 .
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
(24/04/2015) - Số tư liệu: 08/2015/TT-BGDĐT; Ngày ban hành: 21-04-2015 .
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
(03/03/2015) - Số tư liệu: 03/2015/TT-BGDĐT; Ngày ban hành: 26-02-2015 .