VACC VACC VACC
Trong nước
VACC lớn mạnh về mọi mặt
(15/09/2016) - Trong vòng 10 năm sau đại hội lần I, số lượng thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tăng 5 lần. Điều này cho thấy mô hình tổ chức và hoạt động của hiệp hội đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức và cá nhân.
Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015
(01/06/2015) - Số tư liệu: 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Ngày ban hành: 29-05-2015 .
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
(24/04/2015) - Số tư liệu: 08/2015/TT-BGDĐT; Ngày ban hành: 21-04-2015 .
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
(03/03/2015) - Số tư liệu: 03/2015/TT-BGDĐT; Ngày ban hành: 26-02-2015 .
A meeting with Canadian Embassy’s delegates on the implementation of the project “Vietnam Skills for Employment Project” (VSEP).
(22/08/2014) - On April 15th, 2014, Vietnam Association of Community Colleges held a meeting with Canadian Embassy’s delegates on the implementation of the project “Vietnam Skills for Employment Project” (VSEP)..