VACC VACC VACC
Trong nước
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên - khâu then chốt trong quá trình nâng cao vật chất đào tạo của Trường CĐCĐ Cà Mau
(13/05/2013) - Luật giáo dục Đại học đã xác định mục tiêu chung của giáo dục đại học là: "Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế. .
Giao dịch văn bản điện tử
(25/04/2013) - Số tư liệu: 2645/BGDĐT-VP; Ngày ban hành: 23-04-2013 .
Báo cáo đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
(04/04/2013) - Số tư liệu: 2144/BGDĐT-GDĐH; Ngày ban hành: 02-04-2013 .
Thời gian nộp hồ sơ ĐKDT tại trường có tổ chức thi
(03/04/2013) - Số tư liệu: 312/KTKĐCLGD-TS; Ngày ban hành: 02-04-2013 .
ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC LỄ TRAO GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN
(26/03/2013) - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương hơn 15 năm xây dựng và phát triển với những thành tựu vượt bậc không ngừng của cán bộ, công nhân viên, giảng viên và học sinh sinh viên (HSSV) trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, trường được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trao cờ thi đua – đơn vị dẫn đầu khối các trường cao đẳng, đại học tỉnh Bình Dương..