VACC VACC VACC
Trong nước
Hội thi AEROBIC của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn năm 2013
(22/05/2013) - Tối ngày15 tháng 5 năm 2013 tại Nhà Đa năng trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường đã tổ chức cuộc thi Aerobic toàn trường lần thứ III năm học 2012 - 2013. Giải có sự tham gia của 15 đội thi đến từ 14 Chi đoàn. .
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên - khâu then chốt trong quá trình nâng cao vật chất đào tạo của Trường CĐCĐ Cà Mau
(13/05/2013) - Luật giáo dục Đại học đã xác định mục tiêu chung của giáo dục đại học là: "Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế. .
Giao dịch văn bản điện tử
(25/04/2013) - Số tư liệu: 2645/BGDĐT-VP; Ngày ban hành: 23-04-2013 .
Báo cáo đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
(04/04/2013) - Số tư liệu: 2144/BGDĐT-GDĐH; Ngày ban hành: 02-04-2013 .
Thời gian nộp hồ sơ ĐKDT tại trường có tổ chức thi
(03/04/2013) - Số tư liệu: 312/KTKĐCLGD-TS; Ngày ban hành: 02-04-2013 .