Tin nổi bật
VACC VACC VACC
Hỗ trợ tài chính và học bổng
Quỹ Y tế Văn hóa- Giáo dục VNHELP- Hoa Kỳ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Trường CĐCĐ Cà Mau
(18/12/2013) - Quỹ Y tế Văn hóa- Giáo dục VNHELP- Hoa Kỳ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Trường CĐCĐ Cà Mau.
Học bổng toàn phần TECHNO dành cho giảng viên và sinh viên
(12/09/2012) - Trường ĐH Trà Vinh trân trọng gửi đến các trường thành viên của VACC học bổng toàn phần TECHNO dành cho giảng viên và sinh viên thuộc các chuyên ngành Khoa học kỹ thuật, Moi trường, Nông nghiệp, Thực phẩm….. .
Chương trình học bổng HSP Huygens
(29/04/2010) - Chương trình học bổng HSP Huygens dành cho sinh viên các nước trên thế giới. Học bổng này hướng đến những sinh viên tài năng, những người muốn học tại Hà Lan trong kỳ cuối của chương trình đại học hoặc trong khi đang học cao học. Học bổng này bao gồm cả nghiên cứu và/hoặc đào tạo cụ thể. Chương trình tiến sĩ dành cho sinh viên Croatia, Turkey, Bulgaria và Romania..