VACC VACC VACC
Quốc tế
Giới thiệu về Luận án Tiến sỹ đề tài “Phân tích về khái niệm Cao đẳng Cộng đồng ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”
(18/05/2010) - Vào ngày 14/04/2010, Bà Cindy Epperson, giảng viên trường CĐ CĐ St. Louisi, Hoa Kỳ đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ về đề tài “Phân tích về khái niệm Cao đẳng Cộng đồng ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Bà Cindy Epperson đã có chuyến công tác và làm việc với các trường thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam trong tháng 6 năm 2009 để tìm hiểu và nghiên cứu thông tin cho Luận án tiến sỹ của mình. (Xem Luận án của Tiến sỹ Epperson ở file đính kèm).
Canada giúp đỡ và hỗ trợ Việt Nam phát triển mô hình Cao đẳng cộng đồng
(29/04/2010) - Tổ chức Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) đã cam kết mở rộng dự án cao đẳng cộng đồng, dự án mà đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở một số lĩnh vực của Việt Nam..
Những ngày nghỉ lễ thật khác của hai giảng viên Meramec
(29/04/2010) - Hai TNV đầu tiên đến từ MCCA (Hiệp hội CĐCĐ Missouri) đã tới Việt Nam bắt đầu công việc tình nguyện trong khuôn khổ chương trình giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho các trường thành viên Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam..
Hội nghị thường niên của Hội đồng Bắc Mỹ về Phát triển Cán bộ, Chương trình và Tổ chức. (NCSPOD).
(16/04/2010) - NCSPOD là một hội đồng trực thuộc Hiệp hội Các trường Cao đẳng Cộng đồng Mỹ, với mục đích thúc đẩy sự phát triển của các khoa ngành, cán bộ giảng dạy, tổ chức và chương trình trong khuôn khổ hoạt động của AACC..
Kế hoạch về chuyến công tác làm việc của 2 cán bộ giảng dạy ở trường Cao đẳng Cộng đồng St. Louis Meramec.
(14/04/2010) - Theo khuôn khổ của CELAP (Chương trình tình nguyện giảng dạy Tiếng Anh Giao tiếp), hai giảng viên đầu tiên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Missouri đã đến Việt Nam làm tình nguyện viên ở các đơn vị thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam..
Trang đầu | Trang trước | [1] [2] | Trang tiếp | Trang cuối