VACC VACC VACC
Tin tức và Sự kiện
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
(18/03/2010) -
    Nội dung các chuyên đề tập huấn “Phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm và các hoạt động trên lớp”, “Các hoạt động nhóm nhỏ nhằm nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh và “Tự động hoá thư viện và các nguồn thông tin trực tuyến”.

(CĐCĐ HN) Trong hai ngày 04-05/3/2010 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã cử 06 cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý và giảng dạy do chuyên gia Canada (WUSC) và Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật (ATEC) phối hợp tổ chức tại Trường Trung học KT-KT Hoà Bình cho các cán bộ, giảng viên các trường trong Hiệp hội từ Quảng Bình trở ra .

Nội dung các chuyên đề tập huấn “Phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm và các hoạt động trên lớp”, “Các hoạt động nhóm nhỏ nhằm nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh và “Tự động hoá thư viện và các nguồn thông tin trực tuyến”.

Kết thúc đợt tập huấn, ban tổ chức đã trao chứng nhận cho các học viên.

 

Tài liệu kèm theo :