VACC VACC VACC
Tin tức và Sự kiện
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN HIỆP HỘI CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
(12/09/2016) - Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam được thành lập 9/2006. Sự ra đời của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) đánh dấu sự thay đổi rõ rệt của hệ thống giáo dục cộng đồng và sự cần thiết của nó trong bối cảnh giáo dục ngày nay. Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho tiếng nói của các trường CĐCĐ, các trường đại học, các tổ chức đào tạo khác tán thành và hoạt động theo mô hình CĐCĐ ở Việt Nam, VACC hoạt động vì lợi ích chung và sự lớn mạnh của mỗi thành viên và của cả Hiệp hội, nhằm thúc đẩy phát triển mô hình học tập suốt đời, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và từng cá nhân trong cộng đồng.

Đối với các thành viên, VACC là diễn đàn để các trường cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý các trường CĐCĐ cũng như áp dụng mô hình này vào trong bối cảnh của Việt Nam. VACC ngoài việc đóng vai trò bảo vệ cho lợi ích chính đáng của các thành viên, hoạt động của VACC như một kênh tiếp thị quảng bá về hình ảnh, năng lực của các trường thành viên ra cộng đồng bên ngoài để thu hút sự chú ý cũng như tìm kiếm những hợp tác tiềm năng. Một vai trò không kém quan trọng của VACC là thúc đẩy nhận thức của cộng đồng xung quanh hiểu đúng về vai trò của các trường CĐCĐ trong sự phát triển nguồn nhân lực và kinh tế xã hội của đất nước.
Ngoài ra, VACC còn mở rộng hợp tác với các đối tác là viện, trường, tổ chức quốc tế theo quy định của luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế. Ngay từ ngày thành lập, VACC rất xem trọng lĩnh vực hợp tác quốc tế, một trong những cầu nối đưa VACC vượt ra biên giới và hòa mình vào xu hướng phát triển chung toàn cầu.
Cùng nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của VACC với các dấu mốc quan trọng :
Tháng 8 năm 2000, 6 trường CĐCĐ đầu tiên của Việt Nam được thành lập theo dự án của Chính phủ Hà Lan gồm: Trường CĐCĐ Hải Phòng, Hà Tây, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang và Đồng Tháp. Năm 2002 số trường CĐCĐ tăng lên 9 trường, nhằm tạo điều kiện cho các trường CĐCĐ có diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và quản lý trường theo mô hình này, Bộ Nội vụ đã thông qua việc thành lập Ban liên lạc các trường CĐCĐ Việt Nam.
Ngày 23/12/2002, tại Trường CĐCĐ Hải Phòng đã diễn ra Hội nghị Ban Liên lạc các trường CĐCĐ Việt Nam lần thứ nhất. Đại diện của 9 trường CĐCĐ trong cả nước gồm: CĐCĐ Hải Phòng, Hà Tây, Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Trà Vinh, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Vĩnh Long đã đến dự. Hội nghị đã bầu ra Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2002-2004, đề ra phương hướng hoạt động nhằm tiến tới thành lập Hiệp hội các trường CĐCĐ Việt Nam.
Ngày 29 và 30/05/2006 tại Hải Phòng, Ban Liên lạc các trường CĐCĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết 05 năm mô hình CĐCĐ và chuẩn bị thành lập Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam”. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động 05 năm mô hình CĐCĐ Việt Nam và thông qua các hoạt động chuẩn bị cho việc thành lập Hiệp hội và tiến hành Đại hội Hiệp hội lần I.
Ngày 14/09/2006, Bộ Nội vụ đã ra quyết định số 1225/ QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hiệp Hội CĐCĐ Việt Nam. Ngày 28 và 29/9/2006 tại Hà Nội Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2006-2011. Đại hội đã tập trung thảo luận dự thảo Điều lệ hoạt động; dự thảo định hướng chiến lược hoạt động và phát triển của Hiệp hội CĐCĐ nhiệm kỳ 2006-2011. Biểu quyết thống nhất Điều lệ hoạt động và 7 nhiệm vụ chiến lược phát triển giáo dục- đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong hệ thống các trường CĐCĐ Việt Nam; giúp hệ thống các trường CĐCĐ Việt Nam phát triển đúng hướng trên cơ sở vận dụng hiệu quả mô hình CĐCĐ của các nước tiên tiến trên thế giới.
Ngày 18/01/2011 tại Hội nghị Tổng kết năm 2010 tổ chức tại trường CĐCĐ Lai Châu, Hiệp hội đã quyết định tổ chức Đại hội Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam nhiệm kỳ II (2011 - 2016) trong quý III/2011.
Ngày 16/9/2011 Đại hội lần thứ II Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam được tổ chức tại trường CĐCĐ Hà Tây, Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2006-2011 và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2011-2016, thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ I, báo cáo kết quả thảo luận Điều lệ sửa đổi và bổ sung, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2011-2016, Ban kiểm tra, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.
Ngày 08/01/2016, tại trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang đã diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam năm 2015, hội nghị đã quyết định tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2016 - 2021) trong quý III/2016 tại Hà Nội.
Từ số thành viên Hiệp hội tại Đại hội lần thứ I năm 2006 là 11 trường, đến nay Hiệp hội có 61 thành viên, trong đó có 39 trường ĐH, CĐ và TC, 03 trung tâm, 03 doanh nghiệp và 08 thành viên cá nhân trong nước, 6 tổ chức nước ngoài và 02 cá nhân là chuyên gia nước ngoài. Như vậy, trong vòng 10 năm sau Đại hội lần thứ I, số lượng thành viên của Hiệp hội tăng 5 lần. Điều này cho thấy mô hình tổ chức và hoạt động của Hiệp hội đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhiều tổ chức và cá nhân.
Số lượng đối tác quốc tế ký kết hợp tác và tham gia hoạt động cùng với Hiệp hội ngày một tăng, năm 2006 Hiệp hội chỉ có quan hệ hợp tác với 06 tổ chức quốc tế, đến cuối năm 2016 số đơn vị tổ chức quốc tế trở thành đối tác và triển khai các hoạt động hợp tác với Hiệp hội và các đơn vị thành viên là 45 đơn vị (gấp hơn 7 lần). Hiệp hội tổ chức nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác giữa các thành viên rất hiệu quả giúp gắn kết, tạo điều kiện để các thành viên cùng nhau phát triển.
Trong nhiệm kỳ 2011-2016 Hiệp hội đặc biệt thành công trong công tác tham mưu, đề xuất chế độ chính sách. Hiệp hội đã có nhiều buổi làm việc với Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chính phủ để góp ý phản biện về những vấn đề liên quan đến chính sách phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp... trong đó có các vấn đề liên quan trực tiếp đến sự phát triển của mô hình Cao đẳng Cộng đồng.
Đại hội Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam nhiệm kỳ III (2016 - 2021) tiến hành trong bối cảnh ngành giáo dục và đào tạo cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 04/11/2013 “Về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Với những thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực về giáo dục đào tạo, hợp tác nội bộ, hợp tác quốc tế, xúc tiến dự án và góp ý phản biện cho Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo những vấn đề liên quan đến chính sách phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp... Đại hội Lần III của Hiệp hội CĐCĐ Việt nam sẽ thảo luận và đề xuất các sáng kiến nhằm giúp cho mô hình CĐCĐ tại Việt Nam ngày một phát triển vững mạnh, góp phần vào việc xây dựng mô hình học tập theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, hình thành xã hội học tập và mô hình học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho cá nhân và cộng đồng.

Tài liệu kèm theo :  
Tin mới hơn

Tin đã đăng
Nhập 4 trường thành trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum- (12/09/2016) HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ - THÀNH CÔNG TRONG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HIỆP HỘI CĐCĐ VIỆT NAM - (10/09/2016) CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2016 - 2021- (09/09/2016) THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP THÀNH VIÊN MỚI - (09/09/2016) HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TUYÊN TRUYỀN VÀ VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ- (09/09/2016) Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam thăm và chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ- (09/09/2016) Thành tựu 10 năm Đại học Trà Vinh - 15 năm Mô hình Cao đẳng Cộng đồng- (30/06/2016) Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội các trường Cao đẳng - Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật (ATEC)- (30/06/2016) Ban chấp hành Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam nhóm họp cho công tác chuẩn bị Đại hội III nhiệm kỳ 2016 -2021- (19/04/2016) Tổ chức Giáo dục Quốc tế Canada làm việc với các trường thành viên Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam- (08/03/2016) Trường CĐCĐ Đồng Tháp được cấp Giấy chứng nhận hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - (27/01/2016) Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - (29/12/2015) Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Giao thông Huế- (19/11/2015) Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tham Lễ khai mạc Chương trình Hội thảo Quốc tế do Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới, Canada (WUSC) tổ chức.- (19/11/2015) Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tham dự sự kiện giáo dục do Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh British Columbia, Canada (BCCIE) tổ chức.- (12/11/2015)