VACC VACC VACC
Học bổng và du học
THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ THỤY SĨ CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC 2013-2014
(11/09/2012) - Văn Phòng HH xin thông báo đến lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của Trường thành viên của VACC về học bổng chính phủ Thụy Sĩ cho giảng viên các trường cao đẳng, đại học năm học 2013-2014.

Tên học bổng: Swiss Government Scholarships for University.

Loại học bổng:

   1. Research fellowships (Học bổng trao đổi nghiên cứu và giảng dạy)

   2. PhD (Nghiên cứu sinh)

   3. Postdoc (Sau tiến sĩ)

Ứng viên:

   - Chỉ nộp hồ sơ cho một trường đại học của Thụy Sĩ.

   - Phải nộp hồ sơ cho một trong những trường đại học được chọn (tự liên hệ giáo sư) và cho chương trình học bổng.

   - Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

   - Đang sinh sống Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ.

   - Có đủ khả năng ngôn ngữ cho việc học tập (sẽ do Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội phỏng vấn).

Hồ sơ: Gửi 3 bản đến Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội trước hạn định.

Bao gồm: (theo thứ tự)

   1. Hồ sơ chính thức của chương trình (đánh máy và in). Không chấp nhận bản viết tay.

   2. Bảng sao bằng cấp và điểm của những cấp học trước.

   3. Thư giới thiệu của 2 giáo sư (sử dụng form của chương trình học bổng).

   4. Đối với Research fellowships và PhD: đề xuất kế hoạch nghiên cứu (tối đa 5 trang).

   5. Đối với postdoc: đề xuất kế hoạch nghiên cứu (tối đa 15 trang).

   6. CV.

   7. Ứng viên nộp hồ sơ: nộp kèm bảng sao xác nhận của giáo sư bên trường đại học Thụy Sĩ đã chấp nhận hướng dẫn nghiên cứu.

   8. Giấy chứng nhận sức khỏe (sử dụng form của chương trình học bổng).

   9. Bản sao passport (trang chính thông tin cá nhân).

Học bổng:

   1. Research fellowships (1 năm): 1920 Swiss Francs/tháng.

   2. PhD (3 năm): 1920 Swiss Francs/tháng.

   3. Postdoc (1 năm): 3500 Swiss Francs/tháng.

Hạn nộp: 15/11/2012

Nộp tại:      Đại sứ quán Thụy Sĩ

                 Tầng 15, Tòa nhà trung tâm Hà Nội,

                 44B, Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Quý Thầy Cô có quan tâm, xin vui lòng tham khảo thông tin tại website: http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/asia/vvnm/embhan/stipen.html

Tài liệu kèm theo :