VACC VACC VACC
Học bổng và du học
Chương trình học giả Sauvé (Canada) tuyển sinh
(24/10/2012) - Đây là chương trình học bổng dành cho những ứng viên có nhiều tố chất trở thành nhà lãnh đạo

Điều kiện tham gia: tuổi từ 23-30 (tính đến ngày 31.12.2012), thông thạo tiếng Anh, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc, tốt nghiệp ĐH, khả năng đáp ứng các thách thức, những tố chất tiêu biểu của một nhà lãnh đạo, quan tâm đến các vấn đề trong nước và quốc tế…

Sinh viên sẽ học tại ĐH McGill, một trong những trường ĐH hàng đầu của Canada. Hạn chót nhận đơn học bổng năm học 2013-2014 vào ngày 1.11.

Thông tin chi tiết tại www.sauvescholars.org.

Tài liệu kèm theo :