VACC VACC VACC
Học bổng và du học
Học bổng bậc Thạc sĩ Trường Hành chính công Lý Quang Diệu
(20/12/2012) - Học bổng bậc Thạc sĩ Trường Hành chính công Lý Quang Diệu

Trường Hành chính công Lý Quang Diệu (LKY School) thông báo sẽ cấp một số học bổng bậc thạc sĩ cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc cho 3 khóa học bắt đầu vào tháng 7 năm 2013. LKY School, thuộc Đại học Quốc gia Singapore, là cơ sở đào tạo có uy tin tại Châu Á và trên thế giới về chính sách công.

Chương trình đào tạo:
1. Thạc sĩ Hành chính công
2. Thạc sĩ Chính sách công
3. Thạc sĩ Quản lý công

Điều kiện, thủ tục, chương trình, nội dung chi tiết các khóa học xem file đính kèm hoặc website: http://www.lkyspp.nus.edu.sg/.

Hạn nộp hồ sơ: 15/2/2013

Liên hệ:
Cô Joyce Cuff: // joyce.cuff@nus.edu.sg"> joyce.cuff@nus.edu.sg
Cô Regine Wong: // regine.wong@nus.edu.sg"> regine.wong@nus.edu.sg
Tài liệu kèm theo :