VACC VACC VACC
Học bổng và du học
Học bổng thạc sỹ tại University of Leeds, Anh
(04/06/2013) - Học bổng thạc sỹ tại University of Leeds, Anh

Đại học Leeds cấp học bổng thạc sỹ dành cho sinh viên quốc tế theo học các ngành Kỹ sư dân dụng, kỹ sư cơ khí và kỹ sư về vật liệu và môi trường.

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2013

Có tất cả 20 học bổng dành cho sinh viên theo học các ngành về kỹ thuật tại trường, bao gồm: 5 học bổng thạc sỹ về vật liệu và môi trường, 10 học bổng thạc sỹ kỹ sư cơ khí và 5 học bổng thạc sỹ về kỹ sư dân dụng

Hình thức nộp đơn:  online

Thông tin chi tiết về học bổng:

http://www.duhochoancau.edu.vn/vi/hoc-bong-thac-sy/972-international-excellence-scholarships-for-masters-students-at-university-of-leeds-in-uk-2013
Tài liệu kèm theo :  
Tin mới hơn

Tin đã đăng