VACC VACC VACC
Học bổng và du học
Chương trình Học bổng chính phủ Hàn Quốc hệ đại học dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam
(24/10/2013) - (File đính kèm)
Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo về Chương trình Học bổng chính phủ Hàn Quốc hệ đại học dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam. (Hướng dẫn chi tiết Kèm theo)
Hồ sơ đăng ký gửi về Đại sứ quán Hàn Quốc
Hạn cuối là ngày 4.11.2013
Tài liệu kèm theo :  
Tin mới hơn

Tin đã đăng