VACC VACC VACC
Du học các nước
Hệ thống giáo dục tiên tiến tại Úc
(29/12/2009) - Úc, quốc gia có hệ thống giáo dục tiên tiến . Hằng năm, quốc gia này đón nhận lượng học sinh quốc tế du học ngày càng tăng. Do có chất lượng cao của nền giáo dục, cơ cấu bằng cấp quốc gia, môi trường thân thiện, xã hội đa dạng, quốc gia này đã thu hút nhiều học sinh quốc tế . Môi trường học tập tại đây đặc biệt thu hút sinh viên bởi lượng thời gian đi làm thêm: 20 h/kỳ học, toàn thời gian /kỳ nghỉ.
Úc, quốc gia có hệ thống giáo dục tiên tiến . Hằng năm, quốc gia này đón nhận lượng học sinh quốc tế du học ngày càng tăng. Do có chất lượng cao của nền giáo dục, cơ cấu bằng cấp quốc gia, môi trường thân thiện, xã hội đa dạng, quốc gia này đã thu hút nhiều học sinh quốc tế . Môi trường học tập tại đây đặc biệt thu hút sinh viên bởi lượng thời gian đi làm thêm: 20 h/kỳ học, toàn thời gian /kỳ nghỉ.
 
Hiện nay, Úc là nước đứng thứ ba trong số
các nước nói tiếng Anh về lượng học sinh du
học quốc tế (sau Hoa Kỳ và Vương quốc Anh).
Theo thống kê, số học sinh thuộc
Châu Á chiếm đến 94% tổng số sinh viên của 10
nước có nhiều sinh viên theo học tại Úc nhất.
Hệ thống giáo dục:
Hệ thống giáo dục Úc được chia làm 4 cấp: Tiểu học (6 năm),  trung học cơ sở và trung học phổ thông (6 năm), cấp dạy nghề, cấp Đại học và sau Đại học.

1/ Chương trình Tiểu học:
Giống như nhiều quốc gia khác, trẻ em Úc bắt đầu vào trường tiểu học khi 6 tuổi. Học sinh tiểu học học từ lớp một lên lớp sáu mà không phải thi lên lớp. Giáo trình học được thống nhất trên toàn nước Úc.
2/ Chương trình Trung học:
Học sinh bắt đầu bậc trung học cơ sở vào năm lớp bảy. Bậc học trung học cơ sở là chương trình bắt buộc trong bốn năm.
Vào cuối năm lớp 10, học sinh sẽ phải dự những kỳ thi lấy (Chứng nhận học vấn ). Sau đó, học sinh có thể đi làm hoặc vào một trường dạy nghề hoặc học tiếp hai năm nữa để hoàn tất Chứng Nhận Lớp 12,  nhằm chuẩn bị vào Đại học.
 
3/Chương trình sau phổ thông                            
Học nghề      : 6 – 12 tháng
Cao đẳng      : 1-2 năm
Đại Học         : 3-4 năm
Cao Học        : 1-2 năm
Tiến Sĩ           : 3-4 năm
Chương trình dạy nghề:
 
Sau khi học xong chương trình  tại trường dạy nghề, học sinhcó thể tiếp tục học lên Cao đẳng hoặc Đại học. Bằng cấp được gọi là Certificates I, II, III, IV.
 
Chương trình Cử nhân:
 
Chương trình cử nhân được chia thành: Cử nhân Khoa học (B.Sc) và Cử nhân Nghệ thuật (B.A)với thời gian học là ba năm. Tuy
nhiên, một số chương trình phải hoàn thành trong bốn đến 5 năm.  Tiêu chuẩn tuyển chọntối thiểu đối với sinh viên quốc tế là phải thông thạo Anh ngữ và tốt nghiệp phổ thông trung học mới được nộp hồ sơ xin nhập học tại các trường Đại học Úc. Các trường Đại học chú trọng việc phát triểntư duy, sự nhạy bén, khả năng làm việc nhóm, giao tiếp xã hội và năng lực làm việc hiệu quả của học sinh, sinh viên.

Chương trình sau Đại học:
 
Bao gồm các chương trình Thạc sĩ (M.A, M.Sc hoặc MBA) và Tiến sĩ (Ph.D). Những chương trình Thạc sĩ kéo dài trong một hay hai năm. Chương trình Tiến sĩ thường yêu cầu bốn đến năm năm học mới hoàn thành. Để theo học chương trình MBA, sinh viên cần ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc ở cấp bậc quản lý và đã tốt nghiệp Đại học.
Chi phí sinh hoạt của sinh viên quốc tế:
Khi theo học ở Úc, một sinh viên quốc tế sẽ phải dành một khoản tiền khoảng AU5/tuần để chi phí: Tiền nhà, tiền ăn, quần áo, giải trí, điện thoại, phương tiện vận chuyển, du lịch…
 
Tài liệu kèm theo :