VACC VACC VACC
Du học các nước
Thông báo tuyển sinh du học Canada
(29/04/2010) - Được sự chấp thuận và phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về việc liên kết đào tạo giữa trường Đại học Trà Vinh và trường Đại học Vancouver Island (Canada) trong chương trình đào tạo bậc cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh theo công văn số 8334/BGDĐT-ĐTVNN ngày 22/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;              

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Số:         / TB - ĐHTV 
Trà Vinh, ngày       tháng       năm 2009

 
   THÔNG BÁO TUYỂN SINH
 
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HAI GIAI ĐOẠN (2+2)
LIÊN KẾT GIỮA ĐẠI HỌC TRÀ VINH VÀ ĐẠI HỌC VANCOUVER ISLAND -CANADA
 
              Được sự chấp thuận và phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về việc liên kết đào tạo giữa trường Đại học Trà Vinh và trường Đại học Vancouver Island (Canada) trong chương trình đào tạo bậc cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh theo công văn số 8334/BGDĐT-ĐTVNN ngày 22/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
              Trường Đại học Trà Vinh thông báo chiêu sinh ngành Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Trà Vinh, điều kiện dự tuyển như sau:
 
I.         ĐỐI TƯỢNG TUYỂN:
 
-          Tất cả những công dân Việt Nam đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương.
-          Các thí sinh đã đạt điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt điểm chuẩn trong kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh.
     -    Sinh viên đang theo học Đại học ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Trà Vinh (TVU)ở tất cả các hệ đào tạo đáp ứng yêu cầu: Kết quả của 2 năm học đầu có điểm Trung bình chung từ 6.7 trở lên và trình độ tiếng Anh TOEFL550 hoặc IELTS 6.0 và sinh viên ngành Quản Trị Kinh doanh đã hoàn tất 4 năm ở TVU có thể học chương trình 2 năm cuối ở VIU để lấy bằng cử nhân do VIU cấp.
 
II.        HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
-          Đơn xin nhập học (lấy mẫu đơn tại trung tâm CATD)
-          02 Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH hoặc chứng nhận tạm thời (có công chứng)
-          02 Bản sao học bạ (có công chứng)
-          Giấy báo trúng tuyển Đại học (nếu có)
-          02 Bản sao chứng minh nhân dân (có công chứng)
-          Bản sao chứng chỉ tiếng Anh có công chứng (nếu có)
hoặc được kiểm tra trình độ tiếng Anh (nếu chưa có chứng chỉ).
-          02 ảnh 4x6
-          02 bì thư có dán tem, địa chỉ liên lạc và số điện thoại
 
III.            HÌNH THỨC TUYỂN: Xét tuyển
 
IV.           THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:
                Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28-2-2010
 
V.             ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: Trung tâm CATD.
     Số 348- Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội .
      Điện thoại :   04-37589757.     Fax :   04- 37100240, email : Trungtamcatd@gmail.com
 
VI.           LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:  20 USD / hồ sơ
 
VII.          HÌNH THỨC HỌC:
 
1. Hình thức đào tạo: 2+2 (liên kết giữa TVU và VIU)
2. Thời gian đào tạo: 4 năm
-    Tại Việt Nam: 02 năm đầu, sinh viên sẽ học khoảng 60 tín chỉ ( Sinh viên sẽ được học chương trình tiếng Anh tăng cường)
-    Tại Canada: 02 năm cuối, sinh viên sẽ học khoảng 60 tín chỉ (sinh viên đăng ký học Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Kế toán thì phải học nhiều hơn 60 tín chỉ, có thể hơn 2 năm tại Canada so với các sinh viên chuyên ngành khác)
 
* Sinh viên có thể lựa chọn 01 trong các chuyên ngành sau tại Canada và do Đại học Vancouver Island cấp bằng:
-          Kế toán,
-          Quản trị kinh doanh,
-          Tài chính,
-          Marketing,
-          Quản trị nguồn nhân lực
 
* Điều kiện để được chuyển sang học tại Canada:
-          Kết quả học tập 02 năm đầu tại TVU đạt điểm Trung bình chung từ 6.7 trở lên                                                                                      
-          Tiếng Anh: TOEFL 550 hoặc IELTS 6.0
Nếu sau 02 năm học không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để chuyển sang học ở VIU thì chuyển sang học các chương trình Kế toán và Quản trị Kinh doanh ở các hệ đào tạo khác tại TVU và khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân của Trường Đại học Trà Vinh.
 
VIII.              HỌC PHÍ:
1. Tại Việt Nam:
Học phí (giai đoạn 1):
Năm 1: 990CAD / học kỳ
Năm 2: 1.290 CAD / học kỳ
2.Tại Canada:                                                  
Học phí (giai đoạn 2):
5.900 CAD / học kỳ
Ngoài ra nếu sinh viên tham gia học thêm các lớp tiếng Anh tại VIU:
2.400CAD / 7 tuần
      4.700CAD /14 tuần
 
        Bên cạnh đó, chúng tôi xin cung cấp thêm các chi phí khác cho giai đọan 2 để quý phụ huynh và sinh viên tham khảo:
 
1. Phí sinh hoạt trung bình tại Canada:
Nhà ở:                   
500-700CAD  / tháng
Ăn    :                    
250-400CAD /tháng
Sách vở:                
700-1500CAD/ tháng
Chi tiêu cá nhân:   
70-90CAD / tháng
2. Bảo hiểm:              
2350CAD / năm
 
      Để biết thêm thông tin về chương trình đào tạo 2 giai đoạn, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế theo địa chỉ nêu trên.
     
      Trân trọng kính chào!
 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
-    BGH;
-    Các đơn vị và cá nhân quan tâm;                                                                                                           
-    Lưu: VT, CiCet.
Tài liệu kèm theo :