VACC VACC VACC
Đối tác
Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ
(23/12/2009) - Tổng quan về Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ (AACC).
         Thể hiện ý kiến tóm tắt của Thomas Jefferson về một nền giáo dục phải thực tiễn và tự do, hệ thống giáo dục cộng đồng đã ra đời tại Hoa Kỳ và vẫn lớn lên theo thời gian. Đánh dấu sự trưởng thành đó là sự thành lập của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ vào năm 1920 tại St. Louis, bang Missouri (viết tắt là AACC, trước đây còn gọi là AAJC hay AACJC). Đây vốn là một tổ chức phi lợi nhuận và là “ tiếng nói chính thức của các trường Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ”.
         AACC, với khoảng 1.300 trường thành viên và có trụ sở tại Washington. D.C là một tập hợp chặt chẽ và khá vững mạnh trong suốt bốn thập niên qua. Số lượng sinh viên của AACC chiếm khoảng 11 triệu, trong đó nổi bật nhất là xu hướng gia tăng khá nhanh số sinh viên quốc tế đến từ các nước như: Nhật Bản, Puerto Rico, Anh, Hàn Quốc và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập.
         Với vai trò đại diện cho các thành viên ở cấp quốc gia, AACC là đầu mối liên lạc và có mối quan hệ mật thiết với các văn phòng bang nhằm kịp thời thông tin và tác động đến chính sách bang. Bên cạnh đó, AACC còn có mối quan hệ hợp tác với hàng loạt các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng giáo dục bậc đại học nhằm giám sát và ảnh hưởng đến chính sách liên bang và tìm kiếm hợp tác với các vấn đề chung. AACC cũng có mối quan hệ với các cơ quan chính phủ cấp Liên bang như: Bộ Lao Động, Bộ Giáo dục, Bộ Năng lượng, Bộ An ninh nội địa, Quỹ khoa học Quốc gia (NSF).
          AACC hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của các thành viên thông qua các hoạt động, chương trình cách tân và phương tiện đại chúng cấp quốc gia. Những nỗ lực của AACC tập trung vào 5 lĩnh vực hành động chiến lược:
                - Công nhận và đại diện cho các trường thành viên.
                - Thu hút sinh viên, vấn đề học tập và thành công.
                - Phát triển kỹ năng lãnh đạo Cao đẳng Cộng đồng.
                - Phát triển kinh tế và năng lực lao động
                - Giáo dục toàn cầu và xuyên văn hóa.
           AACC hoạt động theo cơ chế bầu ra Hội đồng quản trị gồm 32 thành viên. Hàng năm AACC tổ chức Hội nghị thường niên cho các thành viên. AACC đang nỗ lực hết mình để thực hiện sứ mệnh: “Xây dựng một đất nước cho người học bằng cách thúc đẩy sự phát triển của các trường Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ” và tầm nhìn “ AACC sẽ là một nhà lãnh đạo táo bạo tạo ra một quốc gia nơi mà tất cả mọi người được tiếp cận với cơ hội học tập để có thể tham gia một cách hiệu quả vào cộng đồng và nền kinh tế. Thông qua sự lãnh đạo của AACC, các trường Cao đẳng Cộng đồng sẽ ngày càng được công nhận rộng rãi là cánh cửa dẫn đến giấc mơ Mỹ - nguồn học liệu cần thiết và duy trì khả năng tồn tại và hiệu quả của nền kinh tế Mỹ”.
          AACC hiện đang hợp tác với các tổ chức khác nhau triển khai nhiều dự án như: dự án “ Access to the Baccalaureate”, dự án “ Achieving the Dream; Community Colleges Count”, dự án “Advanced Technological Education”, “America’s Promise”,…
          Với vai trò đặc biệt của mình, AACC đang tiếp tục trên con đường mở rộng mối quan hệ vốn được xây dựng trên niềm tin tuyệt đối của các thành viên và bạn bè quốc tế.
Tài liệu kèm theo :