VACC VACC VACC
Đối tác
Hiệp hội CĐCĐ Missouri (MCCA)
(06/01/2010) - Ngày 16/1/2009, Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam (VACC) và Hiệp hội CĐCĐ Missouri (MCCA) đã kí với nhau Biên bản Ghi nhớ (gọi tắt là MOU). Biên bản Ghi nhớ đã đặt nền tảng vững chắc cho sự hợp tác tiềm năng sau này của hai hiệp hội, đặc biệt là hợp tác phát triển và triển khai chương trình tình nguyện giảng dạy tiếng anh giao tiếp (CELAP) tại hệ thống các trường CĐCĐ ở Việt Nam. Mới đây, hai TNV là giảng viên đầu tiên đã tới Việt Nam hỗ trợ giảng dạy tiếng anh cho các trường thành viên của VACC theo chương trình CELAP. (Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tài liệu đính kèm phía cuối trang).


Hiệp hội CĐCĐ Missouri (MCCA) là một tổ chức độc lập có thành viên là các trường cao đẳng. MCCA được thành lập nhằm mục đích phục vụ nhu cầu học tập của công dân bang Missouri thông qua việc cung cấp các chương trình đào tạo hàng đầu tại các trường CĐCĐ của bang. Bốn lĩnh vực chính MCCA tập trung đó là:

  1. Giáo dục cộng đồng về mô hình cao đẳng cộng đồng (CĐCĐ).
  2. Cung cấp các chương trình phát triển chuyên nghiệp cho các nhà quản trị, cán bộ làm việc trong những lĩnh vực nhất định, giảng viên và các ủy viên quản trị thuộc các trường thành viên của MCCA.
  3. Thu thập, diễn giải và phổ biến thông tin phù hợp và cần thiết tới các trường CĐCĐ.
  4. Tạo lập các chính sách về giáo dục sau phổ thông thông qua cơ quan lập pháp và hành pháp, gồm văn phòng Điều hành và Ban điều phối Giáo dục sau Phổ thông (CBHE), Sở Đào tạo Tiểu học và Trung học (DESE) và các cơ quan liên quan khác.

Hiệp hội CĐCĐ Missouri được chính thức thành lập năm 1963 với tên gọi Hiệp hội CĐ và Trung cấp Cộng đồng Missouri khi lãnh đạo các trường CĐCĐ và Trung cấp tại Missouri nhận thấy việc gặp gỡ định kỳ để trao đổi thông tin và ý tưởng với nhau là cần thiết.

Năm 1965, Hiến chương Hiệp hội chính thức được công nhận và hội đồng đại biểu được bầu cử. Ông Glynn Clark được bầu làm Chủ tịch HH lúc bấy giờ (năm 1965). Năm 1975, hiến chương hiệp hội mới được ủng hộ có khả năng đại diện cho tất cả các thành viên là trường cao đẳng cộng đồng tốt hơn. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, các công việc của Hiệp hội đều do các cán bộ của Hiệp hội đảm trách ngoài thời gian làm việc chính của họ.

Năm 1976, Hiệp hội tuyển dụng cán bộ chuyên môn đầu tiên. Ông Boyd Eversole được bầu làm Thư ký Điều hành của Hiệp hội và ông đảm nhận vị trí này cho tới khi ông nghỉ hưu năm 1980. Bà Marilyn Lake được bầu làm Giám đốc Điều hành từ năm 1982.


Hiến chương và Nội quy của Hiệp hội được chỉnh sửa trong suốt năm 1982. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc Điều hành được điều chỉnh lại và chức danh được đổi thành Chủ tịch. Chức danh Chủ tịch Hội đồng Giám đốc (President of the Board of Directors) khi đó cũng được đổi thành Chairperson of the Board of Directors. Tháng 12 cùng năm đó, Hội đồng Giám đốc tuyển dụng Tiến sĩ William K. Ray vào vị trí Tổng Giám đốc Điều hành thứ ba của Hiệp hội (người đầu tiên là Chủ tịch Hiệp hội).

Năm 1984, Hiến chương Hiệp hội được sửa đổi nhằm bổ sung thêm các điều lệ đối với cán bộ nghỉ hưu và bầu cử đại diện sinh viên vào Ban Giám đốc. Năm 1986, lại một lần nữa, Hiến chương được sửa đổi, cho phép sinh viên được là thành viên của các ban thường trực.


Ban Giám đốc cử ông James S. Kellerman làm Giám đốc Điều hành sau một thời gian ông Fred Davis, nguyên Chủ tịch Bang giữ chức Giám đốc lâm thời từ tháng 2/1989. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/1989. Hiến chương mới của Hiệp hội sau đó đã được các thành viên ủng hộ và thông qua. Hiến chương quy định rằng mỗi phòng ban phải có 3 thành viên và đảm nhận chức vụ trong 3 năm; ngoài ra mỗi trường CĐCĐ trong khu vực phải có ít nhất 1 thành viên đại diện đi bầu cử trong hội đồng.  Chức danh dành cho người đứng đầu Ban Giám đốc được đổi từ “chairperson” thành “president” (nghĩa tiếng Việt của hai từ này là như nhau). Năm 1990, các thành viên bỏ phiếu đổi tên Hiệp hội thành Hiệp hội CĐCĐ Missouri.

(Dịch theo nguồn từ: http://www.missouricommunitycollegeassociation.com/)

Tài liệu kèm theo :