VACC VACC VACC
Đối tác
Trung tâm Agrostudies
(26/04/2010) - Mối quan hệ hợp tác giữa Trung tâm Quốc tế về Kiến thức nông nghiệp và VACC đuợc đánh dấu bằng một Biên bản Ghi nhớ mà hai bên đã ký kết vào ngày 28/12/2006. Biên bản ghi nhớ này được ký kết nhằm gửi sinh viên của các đơn vị thành viên của VACC sang Trung tâm của Israel để đào tạo nghề nghiệp và học tập

Agrostudies là một trung tâm học tập về nông nghịêp ở Israel, cung cấp các khoá học và đạo tạo ở các lĩnh vực về nông nghiệp cho các học viên từ các nước dang phát triển trong khu vực Đông Nam Á. Những sinh viên trẻ đến Israel để đào tạo về các phương pháp và công nghệ nông nghiệp hiện đại. Mục tiêu chính của chương trình của Agrostudies là giảng dạy kiến thức thực tế hiện đại nói chung và kiến thức Israel nói riêng. Tất cả những điều này là để bổ sung cho các kiến thức mà học viên đã được học ở trong nước của họ.

Chương trình được phê duyệt và ứng dụng bởi sự hợp tác của Bộ Ngoại Giao, Phòng Đông Nam Á, Cinadco: viết tắt của Trung tâm hợp tác phát triển nông nghiệp Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Lao động.

Chương trình bao gồm 2 hướng

1.      Chương trình chăn nuôi với đối tượng là các sinh viên đang theo học chương trình cử nhân đại học và phù hợp với chương trình học ở trong nước của họ

2.      Chương trình trồng trọt

Chương trình này và nội dung của nó, vốn được định hướng học tập, được ông Udi Gafni xây dựng một cách chuyên nghiệp và được các giảng viên tốt nhất dạy.Trọng tâm của chương trình này hướng vào sự đa dạng cũng như cấp cao, có thể phù hợp với bất kỳ trường Đại học nào.

Tài liệu kèm theo :