VACC VACC VACC
Đối tác
Trường Cao đẳng Cộng đồng Mohawk Valley
(27/04/2010) - Mối quan hệ hợp tác giữa Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam và Trường CĐ CĐ Mohawk Valley đã được đánh dấu bằng 1 Biên bản Ghi nhớ mà hai bên ký kết vào năm 2009. Biên bản Ghi nhớ tập trung vào vấn đề cung cấp một đơn vị CĐ CĐ  cho các nhà quản lý và giảng viên để nâng cao kỹ năng quản lý và kỹ năng tiếng Anh

College Overview ( Tổng quan về trường Cao đẳng Cộng đồng)

Thành lập vào năm 1946, Trường CĐ CĐ Mohawk Vallley là một tổ chức giáo dục công lập, đồng giáo dục với các chương trình học trong 2 năm. Trường CĐ CĐ là một đơn vị của Hệ thống ĐH Bang New York (SUNY). Trường CĐ CĐ Mohawk Valley thúc đẩy sự thành công của sinh viên và sự tham gia của cộng đồng bằng việc đưa đến sự xuất sắc và tinh thần phục vụ. Trường có khoảng 6.000 sinh viên và 82 sinh viên quốc tế.

 

Tất cả các sinh viên quốc tế của trường Mohawk Valley đều được hưởng lợi từ các dịch vụ hỗ trợ bao gồm nhà ở trong khuôn viên trường, hỗ trợ tìm kiếm nhà ở bên ngoài phù hợp, dịch vụ y tế, tư vấn học tập, tư vấn cá nhân, định hướng, các dịch vụ sinh viên đa văn hoá và sinh viên quốc tế, các dịch vụ chuyển nhượng và tư vấn nghề nghiệp. Các sinh viên của trường Mohawk Valley tham gia vào rất nhiều hoạt động , câu lạc bộ và tổ chức trong đó có tổ chức quốc tế hết sức năng động. Cả 2 hoạt động thể thao liên trường và trong trường đều rất phong phú và thu  hút sự tham gia đông đảo của cả sinh viên nam nữ.

 

Mission Statement (Nhiệm vụ)

 

Trường CĐ CĐ Mohawk Valley thúc đẩy sự thành công của sinh viên và sự tham gia của cộng đồng bằng việc đưa đến sự xuất sắc và tinh thần phục vụ.

 

Vision Statement (Tầm nhìn)

Thay đổi cuộc sống bằng cách tạo ra một môi trường học tập sáng tạo, đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng lên của cộng đồng.

Statement of Purpose (Mục đích)

Là một tổ chức hoạt động đa dạng với quan điểm toàn cầu, Trường CĐ CĐ Mohawk Valley mang lại cơ hội học tập với mức chi phí học tập phải chăng, với sự hỗ trợ của Hạt Oneida và Bang New York và cơ hội nghề nghiệp, trao đổi giáo dục và giáo dục chuyển tiếp, các chương trình trau dồi  bản thân và văn hoá cũng như hỗ trợ cộng đồng và phát triển kinh tế.

                                (Nguồn:http://www.mvcc.edu/clgnfo/marketing/aboutmvcc.cfm
Tài liệu kèm theo :