VACC VACC VACC
Trong nước
Thông báo tuyển sinh liên thông lên cao đẳng đại học
(29/12/2009) - thông báo tuyển sinh đại học và cao đẳng...

UBND TỈNH TRÀ VINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
 

Số:          /TBTS - ĐHTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                 Trà Vinh, ngày         tháng     năm 2009

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Liên thông Cao đẳng, Đại học năm 2009
(Mở tại Trường TC nghề bán công giao thông thủy Hà Nội)
 
                 Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên , Đại học và từ Cao đẳng lên Đại học năm 2009, đào tạo tại Trường TC nghề bán công giao thông thủy Hà Nội, cụ thể như sau:
A.       Ngành đào tạo/đối tượng/hình thức tuyển/thời gian đào tạo/học phí:

TT
HỆ ĐÀO TẠO, NGÀNH ĐÀO TẠO
ĐỐI TƯỢNG TUYỂN
HÌNH THỨC TUYỂN
TG. ĐÀO TẠO
HỌC PHÍ
1
Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học
1.1
Kế toán
Tốt nghiệp TCCN cùng ngành + 03 năm công tác
Thi tuyển 3 môn: Toán, Vật lý và NL. kế toán
2,5 năm
Từ 5,5 đến 7 triệu đồng/năm
 
1.2
Công nghệ thông tin
Tốt nghiệp TCCN cùng ngành + 03 năm công tác
Thi tuyển 3 môn: Toán, Vật lý và Kỹ năng máy tính
 
2
Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
2.1
Kế toán
Tốt nghiệp CĐ cùng ngành
Thi tuyển 2 môn: NL. Kế toán và Kinh tế vi mô
1,5 năm
Từ 5,5 đến 7 triệu đồng/năm
2.2
Công nghệ thông tin
Tốt nghiệp CĐ cùng ngành
Thi tuyển 2 môn: Toán và 
Kỹ thuật lập trình
 

 
B.Quyền lợi học viên:
        Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành đối với học viên hệ liên thông (Học theo hình thức chính quy, tốt nghiệp được cấp bằng hệ chính quy; học theo hình thức vừa làm vừa học, tốt nghiệp được cấp bằng hệ vừa làm vừa học); được học tập với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, phương pháp sư phạm tốt. Thời gian học linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng.
 
C. Nghĩa vụ học viên:
        Học viên có trách nhiệm chấp hành nội qui của trường và đóng học phí theo qui định.
 
D. Thời hạn tuyển sinh:
Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày thông báo đến hết ngày 31/7/2009
Lệ phí hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 50.000đ/bộ (thu 1 lần khi phát hành hồ sơ).
*        Ngày thi tuyển: 15-16/8/2009 (Thứ bảy và Chủ nhật)
                     Lệ phí thi tuyển: 100.000đ/môn thi/thí sinh.
     ² Hồ sơ đăng ký dự tuyển: theo mẫu thống nhất của Trường Đại học Trà Vinh, phát hành tại: Trường Trung cấp nghề bán công giao thông thủy Hà Nội.
Địa chỉ:
- Số 55/29 Khương Hạ, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tel 0439940683
     Mọi chi tiết vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặcVP. Trung tâm Đào tạo Trực tuyến và Từ xa thuộc Trường Đại học Trà Vinh.
 Địa chỉ: số 126 QL.53, phường 5, TX. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 Điện thoại: 074. 6274.222.
 Website: http://online.tvu.edu.vn.
 

 
Nơi nhận:
-    BGH Trường;
-    Trường TC Tân Việt;
-    Các đơn vị có liên quan;
   - Lưu: VT.
             HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
         

 
Tài liệu kèm theo :