VACC VACC VACC
Trong nước
Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học năm 2010
(29/04/2010) - Thong bao tuyen sinh lien thong 2010

UBND TỈNH TRÀ VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

 
 
 


    Số:          /TBTS - ĐHTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


           Trà Vinh, ngày  15   tháng 4    năm 2010

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Liên thông Cao đẳng, Đại học năm 2010

-------------------oOo------------------

            Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên , Đại học và từ Cao đẳng lên Đại học năm 2010, đào tạo tại  Hà Nội, cụ thể như sau:

A.     Ngành đào tạo/đối tượng/hình thức tuyển/thời gian đào tạo/học phí:

TT

HỆ ĐÀO TẠO, NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN

HÌNH THỨC TUYỂN

TG. ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ

 

2

Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học chính quy.

 

2.1

Kế toán

Tốt nghiệp TCCN cùng ngành + 03 năm công tác

Thi tuyển 3 môn: Toán, Vật lý và NL. kế toán

2,5 năm

Theo quy định

 

2.2

Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp TCCN cùng ngành + 03 năm công tác

Thi tuyển 3 môn: Toán, Vật lý và Kỹ năng máy tính

 

 
 

3

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy.

 

3.1

Kế toán

Tốt nghiệp CĐ cùng ngành

Thi tuyển 2 môn: NL. Kế toán và Kinh tế vi mô

1,5 năm

Theo quy định

 

3.3

Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp CĐ cùng ngành

Thi tuyển 2 môn: Toán và 

Kỹ thuật lập trình

 

B. Quyền lợi học viên: Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành đối với học viên hệ liên thông (Học theo hình thức chính quy, tốt nghiệp được cấp bằng hệ chính quy; học theo hình thức vừa làm vừa học, tốt nghiệp được cấp bằng hệ vừa làm vừa học); được học tập với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, phương pháp sư phạm tốt. Thời gian học linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng.

 

C. Nghĩa vụ học viên: Học viên có trách nhiệm chấp hành nội qui của trường và đóng học phí theo qui định.

D. Thời hạn tuyển sinh:

Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày thông báo đến hết ngày 12/6/2010

Lệ phí hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 50.000đ/bộ (thu 1 lần khi phát hành hồ sơ).

*      Ngày thi tuyển:  Thông báo đến từng học sinh

                Lệ phí thi tuyển: 100.000đ/môn thi/thí sinh.

     ² Hồ sơ đăng ký dự tuyển:  Theo mẫu của ĐH Trà Vinh

 

Địa chỉ:

Nộp hồ sơ tại 348 Lạc Long Quân –Tây hồ -Hà nội

Tel.  0437589757, fax . 04-3.7589.780, mobile .  0984656178

Email.  Sonnguyen20072002@yahoo.com

 

Nơi nhận:

-    BGH Trường;

- Các đơn vị có liên quan;

   - Lưu: VT.

             HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

 

 

 

         

 

 

Ghi chú: Nếu học sinh Trung cấp mới ra trường thì cần có xác nhận của CQ, doanh nghiệp là  đã làm việc , thực hành đúng chuyên môn trong thời gian 3 năm trước khi đăng ký dự tuyển vào đại học hệ liên thông .

 

Tài liệu kèm theo :  
Tin mới hơn

Tin đã đăng