VACC VACC VACC
Trong nước
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội hướng tới trở thành Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội
(19/10/2012) - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ được thành lập trên cơ sở pháp lý là Luật Giáo dục, Điều lệ trường đại học và Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội.  

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội có tiền thân là trường Trung học Kỹ thuật xây dựng Hà Nội, trực thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội quản lý. Trong những năm qua, trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao, hăng hái thi đua dạy tốt học tốt với phương châm “học đi đôi với hành, lý luận gắn liền thực tiễn sản xuất’’, góp phần không nhỏ cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trực tiếp phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung, trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy của nhân dân địa phương, của Thành phố và các tỉnh lân cận.

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi đó, trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội cần thiết phải chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Trong nhiều năm qua trường đã có những bước chuẩn bị tích cực về điều kiện cơ sở vật chất, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, thiết kế và phát triển chương trình để nâng cấp trường lên đại học. Đến nay các điều kiện đã hội đủ. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường thống nhất trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề án nâng cấp trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội lên thành trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (và đã được thông qua bước một trước lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành liên quan).

 

I – Phương án thành lập trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

  1. Phương án thành lập

 

  Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội sẽ được thành lập trên cơ sở pháp lý là Luật Giáo dục; Điều lệ trường đại học và Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội.

  Việc thành lập trường Đại học Thủ Đô Hà Nội trên cơ sở trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội sẽ có những tiền đề và điều kiện thuận lợi cụ thể sau:

 

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nôi là trường cao đẳng thuộc thành phố Hà Nội quản lý, được thành lập theo Quyết định số 7230/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, có bề dày hoạt động, phát triển 25 năm trên địa bàn, đã xác lập được nề nếp ổn định trong tổ chức, quản lý, thiết lập được các mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước.

 

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội thuộc khối trường kinh tế - kỹ thuật, có ưu thế về kỹ thuật và công nghệ, quy mô đào tạo đủ lớn, tăng trưởng đều đặn và một đội ngũ giảng viên tương đối có chất lượng so với các trường khác.

 

Trong quá trình hoạt động, trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất (năm 2002), Huân chương Lao động Hạng nhì (năm 1993), Huân chương lao động Hạng ba (năm 1987), Cờ Luân lưu của Thủ tướng Chính phủ (năm 1992), Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ (năm 2009), Bằng khen của thủ tướng Chính phủ (năm 1997 và 2009). Nhà trường và các đoàn thể được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp lãnh đạo.

 

Chất lượng, hiệu quả đào tạo đã tạo được niềm tin, uy tín trong vùng. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của Trường tuy chưa lớn song có thể đáp ứng yêu cầu trước mắt hoạt động của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ngay sau khi trường được quyết định thành lập.

 

2. Chức năng, Nhiệm vụ:

 

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam, hoạt động theo Điều lệ trường đại học và Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường; đào tạo đa ngành, đa trình độ; do UBND Thành phố ra quyết định thành lập. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu; tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật.

 

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội hàng năm được Nhà nước cấp kinh phí và thực hiện hoạt động đào tạo theo các chuẩn mực chất lượng đào tạo đại học và cao đẳng của Nhà nước quy định; bảo đảm cân đối và phù hợp giữa yêu cầu phát triển quy mô, chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Trong giai đoạn 2011 – 2020, trường tập trung đào tạo đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho các ngành, các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội thiết yếu nhất của thành phố và các vùng ven lân cận. Giai đoạn tiếp theo, trường sẽ mở rộng dần cơ cấu ngành nghề đào tạo một cách hợp lý và từng bước đáp ứng các mục tiêu, nhu cầu đào tạo khác.

 

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội là trường đại học đa ngành và tiến tới nhiều loại hình đào tạo, hợp tác liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong, ngoài nước để xây dựng môi trường giáo dục đào tạo lành mạnh, gắn đào tạo với việc làm và hướng các hoạt động của nhà trường đến việc phục vụ xã hội, từng bước tiến kịp các trường đại học uy tín hàng đầu trong nước.

 

 3. Cơ quan quản lý :

 

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội thuộc quyền quản lý nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục – Đào tạo và thuộc quyền quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

4. Mục tiêu xây dựng và phát triển

 

Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội sẽ được xây dựng, phát triển theo hướng đa ngành, đa cấp, trở thành trung tâm đào tạo-nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ, trung tâm văn hóa - giáo dục có uy tín của thành phố Hà Nội, vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Mặt khác, thông qua các hoạt động văn hóa xã hội, nhà trường sẽ khẳng định vai trò như một nhân tố thúc đẩy, tạo động lực và ảnh hưởng quyết định đối với sự nghiệp  phát triển kinh tế xã hội.

Những phương hướng nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ ưu tiên bao gồm:

-          Hoàn thiện chương trình, nội dung, giáo trình đào tạo

-          Phục vụ yêu cầu giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của quá trình đô thị hóa; quản lý đô thị, phát triển công nghiệp, dịch vụ hóa của địa phương và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Hà Nội và các địa phương trong vùng theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn.

-          Bảo vệ tài nguyên môi trường

-          Bảo tồn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc.

 

Thành lập Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội còn tạo ra những điều kiện thuận lợi để mọi đối tượng dân cư, những người nghèo và những người ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố và vùng Thủ đô có cơ hội tiếp cận với giáo dục đại học và được tham gia học tập ở bậc đại học, khắc phục tình trạng phân bố lực lượng lao động khoa học - kỹ thuật - công nghệ không đồng đều giữa các vùng miền. Vì vậy, việc nâng cấp trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội lên thành trường Đại học Thủ Đô Hà Nội là một việc hết sức tích cực và cần thiết cho những mục đích phát triển chung của thành phố cũng như của khu vực phía Bắc ./

(Hiệu Trưởng: TS. Hoàng Ngọc Trí)

Tài liệu kèm theo :  
Tin mới hơn

Tin đã đăng
CĐCĐ KIÊN GIANG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012 – 2013 KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ- (16/10/2012) Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013 và kỷ niệm 35 năm thành lập trường 10/10/1977 – 10/10/2012- (15/10/2012) Hội thi Robocon Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh lần 2, năm 2012 (6/10)- (08/10/2012) Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 với chủ đề “Học để trở thành người công dân tốt” sẽ được tổ chức từ ngày 1/10/2012 đến hết ngày 7/10/2012 trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kan- (08/10/2012) Đoàn giám sát của Quốc hội về làm việc tại Trường CĐCĐ Bình Thuận.- (26/09/2012) BÁO CÁO KẾT THÚC ĐỀ TÀI KẾT HỢP CTY GONSA - BỘ MÔN DƯỢC - ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG: "NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC XỊT MŨI XOANGSPRAYS"- (21/09/2012) Trường CĐCĐ Hà Tây Đánh giá giám sát ISO lần 1 - (18/09/2012) CĐCĐ Đồng Tháp tổ chức "Giao lưu khởi nghiệp năm 2012"- (17/09/2012) Trường Trung học GTVT Huế tổ chức lễ Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Tốt nghiệp Khóa 6 hệ TCCN- (13/09/2012) Phát triển mô hình cao đẳng cộng đồng ở Việt Nam - (11/09/2012) Trường CĐCĐ Đồng Tháp trao đổi nội dung thoả thuận hợp tác với Cty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Thiên Bang Đặc khu Việt Nam- (10/09/2012) CĐCĐ HẢI PHÒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 12 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 9001 : 2008 - (06/09/2012) Xét tuyển kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012- (27/08/2012) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDCN- (24/08/2012) Nhìn lại 5 năm thực hiện Chương trình tín dụng HSSV (CĐCĐ Đồng Tháp)- (22/08/2012)