VACC VACC VACC
Trong nước
Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh TCCN năm 2013
(28/02/2013) - Số tư liệu: 1157/BGDĐT-KHTC; Ngày ban hành: 25-02-2013

Kính gửi:   Các trường trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 17  tháng 12 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 8646/BGDĐT-KHTC đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 theo quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn một số trường trung cấp chuyên nghiệp chưa nộp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 (danh sách kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trung cấp chuyên nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 của công văn số 8646/BGDĐT-KHTC ngày 17/12/2012 và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 7/03/2013 theo địa chỉ sau:

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục  và  Đào  tạo, địa chỉ : số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội

Đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời  hạn quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ GDCN;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

 VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

Đã ký

 

Nguyễn Ngọc Vũ

 

Tài liệu kèm theo :  
Tin mới hơn

Tin đã đăng
Quyết định ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ GD&ĐT- (22/02/2013) Bổ sung đối tượng thi liên thông vào hồ sơ ĐKDT- (19/02/2013) Quyết định phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng- (01/02/2013) Công ty TNHH BAYER Việt Nam báo cáo chuyên đề "Một số định hướng nghề nghiệp, việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường’’ (CĐCĐ Đồng Tháp)- (12/12/2012) Hướng dẫn chuyển đổi ngành đào tạo TCCN theo Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT - (06/11/2012) Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011- (01/11/2012) Hiệp Hội CĐCĐ Việt Nam tổ chức giao lưu bóng đá chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.- (22/10/2012) Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội hướng tới trở thành Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội- (19/10/2012) CĐCĐ KIÊN GIANG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012 – 2013 KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ- (16/10/2012) Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tổ chức lễ khai giảng năm học 2012-2013 và kỷ niệm 35 năm thành lập trường 10/10/1977 – 10/10/2012- (15/10/2012) Hội thi Robocon Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh lần 2, năm 2012 (6/10)- (08/10/2012) Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 với chủ đề “Học để trở thành người công dân tốt” sẽ được tổ chức từ ngày 1/10/2012 đến hết ngày 7/10/2012 trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kan- (08/10/2012) Đoàn giám sát của Quốc hội về làm việc tại Trường CĐCĐ Bình Thuận.- (26/09/2012) BÁO CÁO KẾT THÚC ĐỀ TÀI KẾT HỢP CTY GONSA - BỘ MÔN DƯỢC - ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG: "NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH SẢN XUẤT THUỐC XỊT MŨI XOANGSPRAYS"- (21/09/2012) Trường CĐCĐ Hà Tây Đánh giá giám sát ISO lần 1 - (18/09/2012)