Tin nổi bật
VACC VACC VACC
Hỗ trợ tài chính và học bổng
Chương trình học bổng HSP Huygens
(29/04/2010) - Chương trình học bổng HSP Huygens dành cho sinh viên các nước trên thế giới. Học bổng này hướng đến những sinh viên tài năng, những người muốn học tại Hà Lan trong kỳ cuối của chương trình đại học hoặc trong khi đang học cao học. Học bổng này bao gồm cả nghiên cứu và/hoặc đào tạo cụ thể. Chương trình tiến sĩ dành cho sinh viên Croatia, Turkey, Bulgaria và Romania.
Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan dành bốn triệu euro làm học bổng cho sinh viên quốc tế đến Hà Lan học theo chương trình học bổng HSP Huygens. Không có số lượng học bổng cố định, nhưng số lượng cụ thể sẽ được tính dựa trên tổng số chi phí của các hợp phần của học bổng này. 
Bộ Giáo dục Hà Lan dự trữ một phần của tổng số ngân sách dành cho sinh viên theo học các chương trình Hà Lan học. Ứng cử viên khoá Hà Lan học phải đáp ứng cùng các tiêu chí tuyển sinh như các đôi tượng khác.
Để biết thêm thông tin, hãy xem:
www.nuffic.nl/international-students/scholarships/worldwide/hsp-huygens-programme Các tiêu chí lựa chọn ứng cử viên bao gồm:
Thời gian học tập tại Hà Lan sẽ là học kỳ cuối bậc đại học để lấy bằng cử nhân của ứng cử viên, hoặc ứng cử viên đang trong thời gian học thạc sỹ. Kết quả học tập tại Hà Lan sẽ được dùng để nhận bằng do trường đại học của Hà Lan cấp.
Đối với ứng cử viên đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam thì không quá hai năm kể từ năm tốt nghiệp.
Chương trình đăng ký học tại Hà Lan phải phù hợp ngành đã học tại Việt Nam.
Ứng cử viên đạt kết quả học tập xuất sắc và nằm trong danh sách 10% sinh viên đứng đầu của khoa trong quá trình học tập tại Việt Nam.
Chương trình đăng ký học tại Hà Lan có trong danh sách CROHO.Chưa bao giờ có thời gian học tập tại Hà Lan.
Có đủ khả năng ngoại ngữ theo ngành đăng ký học. Đối tượng của học bổng là công dân thuộc 113 nước, dưới 35 tuổi tính đến ngày 1/9/2010.
Quá trình đăng ký học bổng:
Ứng cử viên phải đăng ký khoá học phù hợp với một trường đại học của Hà Lan và nhận được thư chỉ định của trường đồng ý cho đăng ký học bổng Huygens.
Ứng cử viên chỉ có thể đăng ký học bổng Huygens sau khi đã nhận được thư chỉ định của trường.
 Hồ sơ đăng ký học bổng:
Thư chỉ định của trường nhập học.
Đơn đăng ký học bổng HSP Huygens.
Sơ yếu lý lịch.
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (có kèm bản dịch và công chứng).
Thư gửi trường nêu rõ lý do tại sao muốn học tập tại Hà Lan (một trang A4).
Hai thư giới thiệu.
Chứng chỉ ngoại ngữ hoặc thư xác nhận khả năng ngoại ngữ.
Bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân.
Đối với ứng cử viên tiến sỹ phải có kế hoạch nghiên cứu hoặc học tập được chấp nhận của giám sát viên.
Tài liệu kèm theo :