Tin nổi bật
VACC VACC VACC
Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1016 - 2021
(10/10/2016) - CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1016 - 2021

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI CĐCĐ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Ông Phạm Tiết Khánh

Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh

Chủ tịch

2

Ông Nguyễn Ngọc Xuân

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hà Tây

P. Chủ tịch

3

Ông  Đồng Tố Thanh

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hải Phòng

P. Chủ tịch

4

Ông Phạm Phát

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Đồng Tháp

P. Chủ tịch

5

Ông Nguyễn Đông Hải

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Kiên Giang

P. Chủ tịch

6

Ông Hà Hồng Vân

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hậu Giang

P. Chủ tịch

7

Ông Đinh Lưu Vân

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận

P. Chủ tịch

8

Ông Phạm Quang Vinh

Hiệu trưởng Trường TC KT-KT Bắc Thăng Long

P. Chủ tịch

9

Ông Hoàng Văn Hùng

Giám đốc phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

P. Chủ tịch

10

Ông Nguyễn Đăng Thông

Hiệu trưởng Trường CĐ GT Huế

P. Chủ tịch

11

Ông Phan Mạnh Tiến

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH - Bộ GDDT

P. Chủ tịch

12

Ông Lê Quang Minh

Giám đốc Trung tâm TCAM

P. Chủ tịch

13

Ông Nguyễn Phúc Đức

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hà Nội

P. Chủ tịch

14

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bắc Kạn

P. Chủ tịch

15

Ông Trần Thanh Tùng

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Vĩnh Long

Tổng thư ký

16

Ông Hồ Minh Triết

Hiệu trưởng Trường CĐ KTKT Kiên Giang

P. Tổng Thư ký

17

Bà Võ Thị Nga

Hiệu trưởng Trường CĐKTCN Quảng Ngãi

P. Tổng Thư ký

18

Ông Trần Thanh Vũ

P. Hiệu trưởng Trường ĐH KTKT Bình Dương

P. Tổng Thư ký

19

Ông Nguyễn Văn Thắng

Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Lào Cai

P. Tổng Thư ký

20

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Chánh Văn phòng Hiệp hội

Chánh văn phòng

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CĐCĐ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ trong Ban Chấp hành

1

Ông Phạm Tiết Khánh

Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh

Chủ tịch

2

Ông Nguyễn Ngọc Xuân

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hà Tây

P. Chủ tịch

3

Ông  Đồng Tố Thanh

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hải Phòng

P. Chủ tịch

4

Ông Phạm Phát

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Đồng Tháp

P. Chủ tịch

5

Ông Nguyễn Đông Hải

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Kiên Giang

P. Chủ tịch

 Trưởng Ban kiểm tra

6

Ông Hà Hồng Vân

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hậu Giang

P. Chủ tịch

7

Ông Đinh Lưu Vân

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận

P. Chủ tịch

8

Ông Phạm Quang Vinh

Hiệu trưởng Trường TC KT-KT Bắc Thăng Long

P. Chủ tịch

9

Ông Hoàng Văn Hùng

Giám đốc Phân hiệu trường Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

P. Chủ tịch

10

Ông Nguyễn Đăng Thông

Hiệu trưởng Trường CĐ GT Huế

P. Chủ tịch

11

Ông Phan Mạnh Tiến

Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH - Bộ GDDT

P. Chủ tịch

12

Ông Lê Quang Minh

Giám đốc Trung tâm TCAM

P. Chủ tịch

13

Ông Nguyễn Phúc Đức

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hà Nội

P. Chủ tịch

14

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bắc Kạn

P. Chủ tịch

15

Ông Trần Thanh Tùng

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Vĩnh Long

Tổng thư ký

16

Ông Hồ Minh Triết

Hiệu trưởng Trường CĐ KTKT Kiên Giang

P. Tổng thư ký

17

Bà Võ Thị Nga

Hiệu trưởng Trường CĐKTCN Quảng Ngãi

P. Tổng thư ký

18

Ông Trần Thanh Vũ

P. Hiệu trưởng Trường ĐH KTKT Bình Dương

P. Tổng thư ký

19

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Chánh Văn phòng Hiệp hội

Chánh Văn phòng

20

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa

Phó Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

Ủy viên BCH

21

Ông Nguyễn Văn Minh

Hiệu trưởng trường CĐCĐ Lào Cai

Ủy viên BCH

22

Bà Nguyễn Thị Chung

Cán bộ Hợp tác Quốc tế Văn phòng Hiệp hội

Ủy viên BCH

23

Bà Chung Tiểu Thúy

Cán bộ phụ trách văn phòng Hiệp hội phía Nam

Ủy viên BCH

24

Ông Huỳnh Cẩm Thanh

Trưởng phòng Thanh tra Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Ủy viên BCH

P. Trưởng Ban kiểm tra

25

Ông Nguyễn Văn Thắng

Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Lào Cai

Ủy viên BCH

26

Ông Trần Văn Chương

Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên

Ủy viên BCH

27

Ông Trần Văn Chứ

Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp

Ủy viên BCH

28

Ông Đoàn Thiện Tài

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng

Ủy viên BCH

29

Bà Dương Thu Thủy

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Cà Mau

Ủy viên BCH

30

Ông Lê Quý Toàn

Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Lai Châu

Ủy viên BCH

31

Ông Đỗ Văn Oai

Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Giang

Ủy viên BCH

32

Ông Nguyễn Xuân Thủy

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Ủy viên BCH

33

Ông Dương Xuân Thoạn

Hiệu trưởng Trường CĐ VHNT Thái Bình

Ủy viên BCH

34

Ông Nguyễn Xuân Hải

P. Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp  Thực phẩm

Ủy viên BCH

35

Ông Trần Thanh Liêm

Hiệu trưởng Trường CĐ Cần Thơ

Ủy viên BCH

36

Ông Trần Công Chánh

Hiệu trưởng Trường CĐ KTKT Bạc Liêu

Ủy viên BCH

37

Ông Trần Xuân Hoan

Hiệu trưởng trường CĐ Y tế Hà Tĩnh

Ủy viên BCH

38

Ông Lê Anh Tuân

Hiệu trưởng trường CĐ Y tế Sơn La

Ủy viên BCH

39

Ông Bùi Trần Ngọc

Hiệu trưởng trường CĐ Y tế Phú Yên

Ủy viên BCH

40

Ông Đặng Xuân Thọ

Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum

Ủy viên BCH

41

Ông Lê Ngọc Việt

Chủ tịch HDQT Trường CĐ Phương Đông

Ủy viên BCH

42

Ông Châu Văn Dưỡng

Chủ tịch HDQT Trường TC Bách khoa Sài Gòn

Ủy viên BCH

43

Ông Nguyễn Việt Hùng

Hiệu trưởng Trường TC Bách khoa Hải Phòng

Ủy viên BCH

44

Ông Phạm Chiến Thắng

Hiệu trưởng Trường TC Tổng hợp Đông Đô

Ủy viên BCH

45

Ông Trần Thanh Liêm

Hiệu trưởng Trường TC VHNT Hưng Yên

Ủy viên BCH

46

Bà Cao Thị Sâm

Hiệu trưởng Trường TC Kinh tế Công nghệ Đối ngoại

Ủy viên BCH

47

Ông Vũ Triệu Quân

CT HĐQT Trường TC Kinh tế Du lịch Hoa Sữa

Ủy viên BCH

48

Ông Nguyễn Văn Sinh

P. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội

Ủy viên BCH

49

Ông Đào Huy Hiếu

Giám đốc Trung tâm CATD

Ủy viên BCH

50

Ông Lê Việt Hà

Giám đốc CT Luật Hợp danh H và anh em

Ủy viên BCH

51

Ông Nguyễn Đình Trọng

Giám đốc Công ty T-Tech

Ủy viên BCH

52

Bà Nguyễn Thị Thịnh

Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Hà Đông

Ủy viên BCH

53

Bà Phạm Thị Bạch Mai

Giám đốc Trung tâm dạy nghề Quỳnh Mai

Ủy viên BCH

54

Ông Nguyễn Hữu Quyết

Chủ tịch HDQT Trường TC GTVT Hà Nội

Ủy viên BCH

55

Ông Nguyễn Huy Vị

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên

Ủy viên BCH

56

Ông Đỗ Văn Hạ

Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hải Phòng

Ủy viên BCH

57

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chuyên viên Vụ TCPCP - Bộ Nội vụ

Ủy viên BCH

58

Ông Đoàn Văn Tiến

Nguyên Chuyên viên Vụ KHTNMT - Bộ GDĐT

Ủy viên BCH

59

Bà Trương Thị Bé Hai

Trưởng phòng NCKH và Đào tạo Sau Đại học - Trường ĐH Trà Vinh

Ủy viên BCH

60

Bà Võ Thị Xinh

Nguyên Hiệu trưởng CĐCĐ Kiên Giang

Ủy viên BCH

61

Bà Ngô Thị Hồng Hạnh

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần CB LTTP Yên Mỹ

Ủy viên BCH

 

 

 

Tài liệu kèm theo :