VACC VACC VACC
Quốc tế
Kế hoạch về chuyến công tác làm việc của 2 cán bộ giảng dạy ở trường Cao đẳng Cộng đồng St. Louis Meramec.
(14/04/2010) - Theo khuôn khổ của CELAP (Chương trình tình nguyện giảng dạy Tiếng Anh Giao tiếp), hai giảng viên đầu tiên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Missouri đã đến Việt Nam làm tình nguyện viên ở các đơn vị thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam.
Hai cán bộ giảng viên của trường CĐ CĐ St. Louis Meramec sẽ đóng vai trò quan trọng trong Chương trình tình nguyện giảng dạy Tiếng Anh Giao tiếp của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Missouri và Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, Vào tháng 12/2009 Tiến sỹ Kay Blalock đã đến Hà Nội, nơi bà sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các giáo viên Tiếng Anh của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long. Tiến sỹ Dirk Voss đã đến Miền Nam Việt Nam để làm tình nguyện viên tại trường CĐ CĐ Cà Mau. Cả 2 TNV hy vọng có được những hiểu biết nhất định về Văn hoá VN để họ có thể chia sẻ với các sinh viên của mình ở trường CĐ CĐ St. Louis Meramec.
                                     
                           Bà
Kay Blalock                                     Ông Dirk Voss

Với cương vị là tình nguyện viên của chương trình, bà Blalock và ông Voss chịu trách nhiệm tham gia các hoạt động giao tiếp Tiếng Anh với các sinh viên thông qua các giảng viên Tiếng Anh của các trường CĐ CĐ ở Việt Nam. 1 tháng trước đến Việt Nam, các tình nguyện viên đã liên lạc với các giáo viên Tiếng Anh bằng email. Bà Blalock đã lưu lại Việt Nam đến tháng 1 năm 2010 còn ông Voss dự định ở Việt Nam trong chuyến nghỉ phép của mình lâu hơn.

Chương trình đã được Giáo sư Cindy Epperson của trường CĐ CĐ St. Louis Meramec và Tiến sỹ  Kent Farnsworth của trường đại học St. Louis Missouri khởi động vào năm 2008. Vào tháng 11 năm 2007, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Missouri đã mở rộng vị trí thành viên danh dự cho Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam và sau đó Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Missouri  cũng đã trở thành thành viên danh dự của VACC vào tháng 8/2008. Vào ngày 7/11/2008, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ chung (MOU) về Chương trình tình nguyện giảng dạy Tiếng Anh Giao tiếp. Việt Nam hiện có 13 trường Cao đẳng Cộng đồng và có 8 trong số đó đã tham gia chương trình này.

                                                 Nguồn lấy từ http://www.stlcc.edu/Newsroom/2009/12/News1.html
Tài liệu kèm theo :