VACC VACC VACC
Quốc tế
Canada giúp đỡ và hỗ trợ Việt Nam phát triển mô hình Cao đẳng cộng đồng
(29/04/2010) - Tổ chức Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) đã cam kết mở rộng dự án cao đẳng cộng đồng, dự án mà đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở một số lĩnh vực của Việt Nam.

Cam kết đã được đại diện của CIDA lập tại một diễn đàn phát triển mô hình Cao đẳng Cộng đồng Việt NamCanada tổ chức tại Ottawa.

Lãnh đạo của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Canada (ACCC) đã hứa hẹn sẽ hợp tác với Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) và hỗ trợ các dự án hợp tác cụ thể giữa hai bên. Hoạt  động của diễn đàn bao gồm việc xem xét và đánh giá các hoạt động hợp tác trong quá khứ, đặc biệt là chương trình hỗ trợ của Canada từ năm 2000. Chương trình Quan hệ đối tác do CIDA tài trợ đã thành lập được một số các trường Cao đẳng Cộng đồng trong nước.

Hai bên đã thoả thuận về việc mở rộng dự án theo hướng phổ biến về mô hình trường CĐ CĐ trên toàn Việt Nam cũng như xác định lĩnh vực ưu tiên về chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia, chương trình về giáo viên, sinh viên và chuyển giao kiến thức và công nghệ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội CĐ CĐ Việt Nam, các trường CĐ CĐ ở Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và có những đóng góp đáng kể trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong suốt quá trình làm việc ở Canada từ ngày 9/11 đến ngày 14/11/2009, đoàn đại biểu của VACC đã gặp gỡ các lãnh đạo trong ngành giáo dục ở các tỉnh Ontario, Alberta và British Columbia cũng như đi thăm các trường CĐ CĐ ở Canada.

Nguồn trích dẫn từ : BERNAMA, http://www.bernama.com/bernama/v5/newsworld.php?id=454443

Tài liệu kèm theo :