VACC VACC VACC
Quốc tế
Hội nghị thường niên của Hội đồng Bắc Mỹ về Phát triển Cán bộ, Chương trình và Tổ chức. (NCSPOD).
(16/04/2010) - NCSPOD là một hội đồng trực thuộc Hiệp hội Các trường Cao đẳng Cộng đồng Mỹ, với mục đích thúc đẩy sự phát triển của các khoa ngành, cán bộ giảng dạy, tổ chức và chương trình trong khuôn khổ hoạt động của AACC.

Kể từ năm 1977, NCSPOD đã phục vụ một mạng lưới các thành viên đa dạng bao gồm các trường cao đẳng, đại học, công ty, ngành công nghịêp, công ty tư vấn và các cơ quan chính phủ trên khắp nước Mỹ và Canada... 

Nhiệm vụ của tổ chức là duy trì vai trò thành viên của cộng đồng quốc tế của các chuyên gia tham gia bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ chuyên môn và nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của các khoa ngành, cán bộ và hiệu quả tổ chức. Các hoạt động và chương trình của uỷ ban tập trung rộng rãi vào phát triển của các khoa ngành, cán bộ giảng dạy, tổ chức và chương trình về giáo dục đại học và đặc biệt là trong các trường cao đẳng.

Hội nghị thường niên của NCSPOD  sẽ diễn ra từ ngày 27-29/10/2010 tại Vancouver, British Columbia, Canada  với chủ đề: “Nhiều gương mặt, nhiều giọng nói: Học tập và Phát triển trong một Thế giới đang ngày càng đổi thay.” Chủ đề của năm nay thừa nhận vai trò quan trọng của những nhà phát triển giảng viên, nhân viên và phát triển chương trình trong cộng đồng toàn cầu. Theo thông lệ, hội nghị sẽ vạch rõ những biện pháp thiết thực để giải quyết những khó khăn và thách thức hiện nay.

Hội nghị thường niên của NCSPOD luôn luôn là sự kết hợp của các bài diễn văn và các hoạt động kèm theo để thúc đẩy việc giải quyết vấn đề độc lập và theo mạng lưới. Một loạt các hình thức phiên họp sẵn có trong các chủ đề rộng lớn của hội nghị về Tính toàn diện/ Tính đa dạng, Lãnh đạo, Tính bền vững và Công nghệ và với các tiêu chí: phát triển nhân viên, phát triển giảng viên và hướng dẫn, và phát triển chương trình cũng như tổ chức. Ngoài ra, nhiều phiên hội nghị sẽ đặc biệt phù hợp cho các học viên mới trong việc phát triển nghề nghiệp trong giáo dục đại học và các lĩnh vực liên quan. Diễn giả chủ đạo,  Angaangaq Angakkorsuaq là một người Eskimo-Kalaallit. Ông đã xoá bỏ ranh giới về văn hoá và tôn giáo giữa hai thế hệ già và trẻ. Việc làm của ông đã được  hoan nghênh vì nó đã thúc đẩy sự hoà hợp gắn kết giữa các chủng tộc và các nền văn hoá và bài diễn văn của ông chắc chắn sẽ truyền một năng lượng độc đáo cho hội nghị.

Việc tham gia hội nghị được thừa nhận là một sự hy sinh không chỉ về mặt tài chính mà còn về thời gian. NCSPOD được cam kết là sẽ lên kế hoạch thực hiện hội nghị mà việc hy sinh của các bạn sẽ đổi lại được những ý tưởng và nguồn lực hữu ích – như vậy có nghĩa là sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong quá trình phát triển nghề nghiệp của người tham gia chương trình.

(Nguồn: http://www.ncspod.org/programs/conference2010)
Tài liệu kèm theo :