VACC VACC VACC
Quốc tế
Hội thảo Giáo dục Việt - Mỹ
(13/04/2011) -             Vào ngày 9/4/2011, nhận lời mời của Đại sứ quán Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Tiến sỹ Phạm Tiết Khánh đã tham dự Hội thảo Giáo dục thường niên lần thứ 4 được đồng tổ chức bởi Đại sứ quán Mỹ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Qũy Giáo dục Việt Nam và trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

          

          Tham dự Hội thảo, Chủ tịch Phạm Tiết Khánh đã có bài phát biểu về khía cạnh: Kết nối giáo dục với lĩnh vực nghiên cứu và khởi nghiệp. Thông qua bài phát biểu của mình, Chủ tịch Phạm Tiết Khánh đã thu hút được nhiều sự chú ý từ các thành viên tham gia Hội thảo đối với mô hình cao đẳng cộng đồng và tính ưu việt của mô hình này trong hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu cộng đồng là phương châm hoạt động và phát triển của các trường thành viên VACC. Mọi hoạt động và các quyết định của trường CĐCĐ đều hướng tới sự thỏa mãn tối đa nhu cầu của cộng đồng với nguồn lực của nhà trường. Bởi vậy, Chủ tịch Phạm Tiết Khánh cũng nhấn mạnh rằng các trường thành viên VACC đã và đang đẩy mạnh việc hợp tác với các doanh nghiệp trong cũng như ngoài địa phương với các lĩnh vực như: Đưa sinh viên đến các doanh nghiệp để thực tập, nhận học bổng do các doanh nghiệp cấp cho các sinh viên nghèo học giỏi, sinh viên dân tộc, sinh viên là nạn nhân chất độc màu da cam, nhận các máy móc và thiết bị do doanh nghiệp cung cấp, hỗ trợ; nhận đào tạo theo hợp đồng cho các doanh nghiệp kể cả nâng bậc, kiểm tra tay nghề, bồi dưỡng theo nghiệp vụ, cấp chứng chỉ, đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho lao động xuất khẩu; doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên của nhà trường…

            Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác Giáo dục Đại học Việt Nam – Hoa Kỳ, đồng thời dựa trên những nhiệm vụ và mục tiêu đưa ra từ Hội thảo trước, Hội thảo lần này đã thu hút được rất nhiều cá nhân và tổ chức - những người đang cố gắng tìm kiếm phương thức để cải thiện hệ thống Giáo dục Đại học tại nước ta.

Hiện nay, con số sinh viên học tập tại Mỹ đã lên đến 13,000 - những người có tiềm năng mang đến sự cống hiến to lớn cho sức phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm như thế nào để các trường Đại học của Việt Nam có đủ cạnh tranh và năng lực để thu hút những sinh viên này về làm việc sau khi họ kết thúc chương trình học tại Mỹ, bởi chính những cá nhân này sẽ là người trực tiếp phát triển hệ thống giáo dục Đại học như đã đề cập ở trên.

Thông qua Hội thảo, các cơ hội và thách thức đối với Mỹ và Việt Nam trong việc xây dựng các quan hệ đối tác trong giáo dục đại học cũng được đưa ra.

Hội thảo khép lại vào 16h45. Thông qua Hội thảo này, hình ảnh của Hiệp hội CĐCĐ VN đã được giới thiệu rộng rãi và thu hút được nhiều sự quan tâm.

Tài liệu kèm theo :