Tin nổi bật
VACC VACC VACC
Thư viện ảnh
Hội thảo về thư viện điện tử
(19/08/2010) - Nhằm mục đích nâng cao kiến thức về thư viện điện tử và để chuẩn bị xây dựng, kết nối một hệ thống thư viện điện tử cho các trường thành viên; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch hợp tác của chương trình Unitera giai đoạn II (2009-2014) giữa tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Canađa (WUSC) và Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam, tổ chức WUSC đã cùng phối hợp với Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề: “Thư viện điện tử, xây dựng trang web về thư viện điện tử” tại trường Đại học Cần Thơ trong 2 ngày: 5 và 6/8/2010.      
Các thành viên của Hội thảo tham gia thảo luận


Chụp ảnh lưu niệm cùng Chuyên gia của Hội thảo - Bà Arlene WhetterTài liệu kèm theo :