Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương được công nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 

/FileUploads/Article/Content/Avatar/316fdc910ffd42a39097dbd22962a8a2.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Avatar/2734e62ca2a442e4ae3d164d45c4a49e.jpeg

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục, BETU đã triển khai công tác tự đánh giá theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. Bộ tiêu chuẩn này đánh giá toàn bộ hoạt động của Trường bao gồm: Đảm bảo chất lượng về chiến lược; Đảm bảo chất lượng về hệ thống; Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và đảm bảo chất lượng kết quả hoạt động. Quá trình khảo sát kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở tại BETU được thực hiện qua 2 đợt: khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học – cao đẳng Việt Nam thực hiện.

Song song với hoạt động đào tạo và nghiên cứu, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục được BETU đặc biệt chú trọng quan tâm, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học và xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Quyền Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trong thời gian tới trường sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ về đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất… góp phần tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và khu vực lân cận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *