CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 1016 – 2021

1. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI CĐCĐ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 – 2021

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Ông Phạm Tiết Khánh Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh Chủ tịch
2 Ông Nguyễn Ngọc Xuân Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hà Tây P. Chủ tịch
3 Ông  Đồng Tố Thanh Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hải Phòng P. Chủ tịch
4 Ông Phạm Phát Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Đồng Tháp P. Chủ tịch
5 Ông Nguyễn Đông Hải Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Kiên Giang P. Chủ tịch
6 Ông Hà Hồng Vân Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hậu Giang P. Chủ tịch
7 Ông Đinh Lưu Vân Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận P. Chủ tịch
8 Ông Phạm Quang Vinh Hiệu trưởng Trường TC KT-KT Bắc Thăng Long P. Chủ tịch
9 Ông Hoàng Văn Hùng Giám đốc phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai P. Chủ tịch
10 Ông Nguyễn Đăng Thông Hiệu trưởng Trường CĐ GT Huế P. Chủ tịch
11 Ông Phan Mạnh Tiến Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH – Bộ GDDT P. Chủ tịch
12 Ông Lê Quang Minh Giám đốc Trung tâm TCAM P. Chủ tịch
13 Ông Nguyễn Phúc Đức Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hà Nội P. Chủ tịch
14 Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bắc Kạn P. Chủ tịch
15 Ông Trần Thanh Tùng Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Vĩnh Long Tổng thư ký
16 Ông Hồ Minh Triết Hiệu trưởng Trường CĐ KTKT Kiên Giang P. Tổng Thư ký
17 Bà Võ Thị Nga Hiệu trưởng Trường CĐKTCN Quảng Ngãi P. Tổng Thư ký
18 Ông Trần Thanh Vũ P. Hiệu trưởng Trường ĐH KTKT Bình Dương P. Tổng Thư ký
19 Ông Nguyễn Văn Thắng Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Lào Cai P. Tổng Thư ký
20 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Chánh Văn phòng Hiệp hội Chánh văn phòng

2. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CĐCĐ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 – 2021

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ trong Ban Chấp hành
1 Ông Phạm Tiết Khánh Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh Chủ tịch
2 Ông Nguyễn Ngọc Xuân Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hà Tây P. Chủ tịch
3 Ông  Đồng Tố Thanh Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hải Phòng P. Chủ tịch
4 Ông Phạm Phát Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Đồng Tháp P. Chủ tịch
5 Ông Nguyễn Đông Hải Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Kiên Giang P. Chủ tịch

Trưởng Ban kiểm tra

6 Ông Hà Hồng Vân Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hậu Giang P. Chủ tịch
7 Ông Đinh Lưu Vân Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận P. Chủ tịch
8 Ông Phạm Quang Vinh Hiệu trưởng Trường TC KT-KT Bắc Thăng Long P. Chủ tịch
9 Ông Hoàng Văn Hùng Giám đốc Phân hiệu trường Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai P. Chủ tịch
10 Ông Nguyễn Đăng Thông Hiệu trưởng Trường CĐ GT Huế P. Chủ tịch
11 Ông Phan Mạnh Tiến Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ GDĐH – Bộ GDDT P. Chủ tịch
12 Ông Lê Quang Minh Giám đốc Trung tâm TCAM P. Chủ tịch
13 Ông Nguyễn Phúc Đức Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hà Nội P. Chủ tịch
14 Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bắc Kạn P. Chủ tịch
15 Ông Trần Thanh Tùng Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Vĩnh Long Tổng thư ký
16 Ông Hồ Minh Triết Hiệu trưởng Trường CĐ KTKT Kiên Giang P. Tổng thư ký
17 Bà Võ Thị Nga Hiệu trưởng Trường CĐKTCN Quảng Ngãi P. Tổng thư ký
18 Ông Trần Thanh Vũ P. Hiệu trưởng Trường ĐH KTKT Bình Dương P. Tổng thư ký
19 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Chánh Văn phòng Hiệp hội Chánh Văn phòng
20 Ông Nguyễn Thiện Nghĩa Phó Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh Ủy viên BCH
21 Ông Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng trường CĐCĐ Lào Cai Ủy viên BCH
22 Bà Nguyễn Thị Chung Cán bộ Hợp tác Quốc tế Văn phòng Hiệp hội Ủy viên BCH
23 Bà Chung Tiểu Thúy Cán bộ phụ trách văn phòng Hiệp hội phía Nam Ủy viên BCH
24 Ông Huỳnh Cẩm Thanh Trưởng phòng Thanh tra Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Ủy viên BCH

P. Trưởng Ban kiểm tra

25 Ông Nguyễn Văn Thắng Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Lào Cai Ủy viên BCH
26 Ông Trần Văn Chương Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên Ủy viên BCH
27 Ông Trần Văn Chứ Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp Ủy viên BCH
28 Ông Đoàn Thiện Tài Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng Ủy viên BCH
29 Bà Dương Thu Thủy Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Cà Mau Ủy viên BCH
30 Ông Lê Quý Toàn Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Lai Châu Ủy viên BCH
31 Ông Đỗ Văn Oai Hiệu trưởng Trường CĐSP Hà Giang Ủy viên BCH
32 Ông Nguyễn Xuân Thủy Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ Ủy viên BCH
33 Ông Dương Xuân Thoạn Hiệu trưởng Trường CĐ VHNT Thái Bình Ủy viên BCH
34 Ông Nguyễn Xuân Hải P. Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp  Thực phẩm Ủy viên BCH
35 Ông Trần Thanh Liêm Hiệu trưởng Trường CĐ Cần Thơ Ủy viên BCH
36 Ông Trần Công Chánh Hiệu trưởng Trường CĐ KTKT Bạc Liêu Ủy viên BCH
37 Ông Trần Xuân Hoan Hiệu trưởng trường CĐ Y tế Hà Tĩnh Ủy viên BCH
38 Ông Lê Anh Tuân Hiệu trưởng trường CĐ Y tế Sơn La Ủy viên BCH
39 Ông Bùi Trần Ngọc Hiệu trưởng trường CĐ Y tế Phú Yên Ủy viên BCH
40 Ông Đặng Xuân Thọ Hiệu trưởng trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum Ủy viên BCH
41 Ông Lê Ngọc Việt Chủ tịch HDQT Trường CĐ Phương Đông Ủy viên BCH
42 Ông Châu Văn Dưỡng Chủ tịch HDQT Trường TC Bách khoa Sài Gòn Ủy viên BCH
43 Ông Nguyễn Việt Hùng Hiệu trưởng Trường TC Bách khoa Hải Phòng Ủy viên BCH
44 Ông Phạm Chiến Thắng Hiệu trưởng Trường TC Tổng hợp Đông Đô Ủy viên BCH
45 Ông Trần Thanh Liêm Hiệu trưởng Trường TC VHNT Hưng Yên Ủy viên BCH
46 Bà Cao Thị Sâm Hiệu trưởng Trường TC Kinh tế Công nghệ Đối ngoại Ủy viên BCH
47 Ông Vũ Triệu Quân CT HĐQT Trường TC Kinh tế Du lịch Hoa Sữa Ủy viên BCH
48 Ông Nguyễn Văn Sinh P. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Y Dược Hà Nội Ủy viên BCH
49 Ông Đào Huy Hiếu Giám đốc Trung tâm CATD Ủy viên BCH
50 Ông Lê Việt Hà Giám đốc CT Luật Hợp danh H và anh em Ủy viên BCH
51 Ông Nguyễn Đình Trọng Giám đốc Công ty T-Tech Ủy viên BCH
52 Bà Nguyễn Thị Thịnh Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Hà Đông Ủy viên BCH
53 Bà Phạm Thị Bạch Mai Giám đốc Trung tâm dạy nghề Quỳnh Mai Ủy viên BCH
54 Ông Nguyễn Hữu Quyết Chủ tịch HDQT Trường TC GTVT Hà Nội Ủy viên BCH
55 Ông Nguyễn Huy Vị Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên Ủy viên BCH
56 Ông Đỗ Văn Hạ Nguyên Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hải Phòng Ủy viên BCH
57 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Chuyên viên Vụ TCPCP – Bộ Nội vụ Ủy viên BCH
58 Ông Đoàn Văn Tiến Nguyên Chuyên viên Vụ KHTNMT – Bộ GDĐT Ủy viên BCH
59 Bà Trương Thị Bé Hai Trưởng phòng NCKH và Đào tạo Sau Đại học – Trường ĐH Trà Vinh Ủy viên BCH
60 Bà Võ Thị Xinh Nguyên Hiệu trưởng CĐCĐ Kiên Giang Ủy viên BCH
61 Bà Ngô Thị Hồng Hạnh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần CB LTTP Yên Mỹ Ủy viên BCH