Tầm nhìn – sứ mệnh

(25/12/2009) – Sự ra đời của VACC là một bước đột phá lớn trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện đại. Nó cho thấy xu hướng phát triển mới của thời đại và đánh dấu sự thay đổi rõ rệt của hệ thống giáo dục cộng đồng và sự cần thiết của nó trong bối cảnh giáo dục ngày nay.
Đối với các thành viên, VACC là diễn đàn để các trường cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý các trường Cao đẳng Cộng đồng cũng như áp dụng nó vào bối trong bối cảnh của Việt Nam. VACC cũng sẽ đóng vai trò bảo vệ cho lợi ích chính đáng của các thành viên khi xảy ra thay đổi trong chính sách của Chính phủ. Ngoài ra, VACC hoạt động như một kênh tiếp thị quảng bá về hình ảnh, năng lực của các trường thành viên ra cộng đồng bên ngoài để thu hút sự chú ý cũng như tìm kiếm những hợp tác tiềm năng. Một vai trò không kém của VACC là thúc đẩy nhận thức của cộng đồng xung quanh hiểu đúng về vai trò của các trường Cao đẳng Cộng đồng trong sự phát triển nguồn nhân lực và kinh tế xã hội của đất nước.
VACC hoạt động theo cơ chế có một Đại hội của Hiệp hội hoạt động theo nhiệm kỳ 5 năm, đây sẽ là cơ quan quyền lực của Hiệp hội, một Ban Chấp Hành gồm các Hiệu trưởng của các trường thành viên sẽ thay mặt Hiệp hội quyết định hầu hết các vấn đề quan trọng và các ban chuyên môn khác. Các trường Cao đẳng Cộng đồng và các trường đại học,cao đẳng, trung cấp khác áp dụng mô hình Cao đẳng Cộng đồng trên khắp Việt Nam được khuyến khích tham gia vào VACC với tư cách là thành viên chính thức trên tinh thần tự nguyện. VACC còn có 2 dạng hội viên liên kết (dành cho các doanh nghiệp và tổ chức) và hội viên danh dự (dành cho các cá nhân và tổ chức và tổ chức xuất sắc được VACC mời tham gia).
Là một Hiệp hội còn non trẻ với đa số các thành viên có tuổi đời hoạt động dưới 7 năm, VACC rất xem trọng lĩnh vực hợp tác Quốc tế – một trong những cầu nối đưa VACC vượt ra biên giới và hòa mình vào xu hướng phát triển chung của toàn cầu. Hiện giờ VACC và AACC Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ), VACC và MCCA (Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Missouri) đã công nhận là thành viên danh dự của nhau. Thêm vào đó, Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang hiện đang là thành viên của AACC. Đại học Trà Vinh (trước đây là Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh) là thành viên danh dự của ACCC (Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Canada). VACC hiện đang thúc đẩy tiềm năng hợp tác với một số trường Đại học ở Hà Lan. Ngoài ra, VACC cũng đã ký Bản Ghi Nhớ với Minnesota Online (Liên hiệp đào tạo trực tuyến Bang Minnesota, Hoa Kỳ), Trung tâm đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Agrostudies (Israel), viện Khoa học và Kỹ thuật Ứng dụng Saskatchewan (SIAST), Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC), Học viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương Kaplan (Singapore), CAH Dronten (Hà Lan), Học viện mạng Cisco (Singapore), Cao đẳng Cộng đồng Mohawk Valley (MVCC – Hoa Kỳ), Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Missouri (Hoa Kỳ), Cao đẳng thành phố San Francisco (Hoa Kỳ) và Thỏa thuận Hợp tác với Tổ chức Hỗ trợ Đại học Canada (WUSC, Canada). Những Bản Ghi Nhớ này tập trung vào các lĩnh vực hợp tác chung như: đào tạo trực tuyến, đồng cấp bằng một số chương trình liên thông trao đổi sinh viên quốc tế, xây dựng năng lực cho cán bộ và chương trình đưa sinh viên đi thực tập có trả lương tại Israel. Tuy nhiên, với những thành tựu đáng khích lệ vừa nói đến, VACC vẫn đang gặp phải những vấn đề khó khăn nhất định. Do mới thành lập, có thể nói cơ cấu hoạt động hướng đến phục vụ cộng đồng vẫn chưa thực sự được phát triển đúng mức; cộng đồng vẫn chưa được hướng các lợi ích từ việc phát triển cơ hội học tập suốt đời.
Từ những thách thức và cơ hội trên, VACC đã và đang điều chỉnh hướng tập trung phát triển của mình nhằm giải quyết những khó khăn và thúc đẩy cơ hội mới. Một trong những lĩnh vực chính của VACC vẫn là tập trung hỗ trợ các tỉnh thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng, thúc đẩy hợp tác Quốc tế và hợp tác nội bộ, tiếp tục nâng cao năng lực cho các thành viên./.
Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn và phát triển nguồn lực cộng đồng trực thuộc Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam sẽ thay mặt Hiệp hội thực hiện các hoạt động kết nối thành viên, tư vấn, hướng nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao,…