Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đại diện cho tiếng nói chung của các trường Cao đẳng Cộng đồng, các trường đại học, các tổ chức đào tạo khác tán thành theo mô hình Cao đẳng Cộng đồng ở Việt Nam.

1. Giới thiệu chung về hiệp hội

Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đại diện cho tiếng nói chung của các trường Cao đẳng Cộng đồng, các trường đại học, các tổ chức đào tạo khác  theo mô hình Cao đẳng Cộng đồng ở Việt Nam. Hiệp hội hoạt động vì lợi ích chung và sự lớn mạnh của mỗi thành viên và của cả Hiệp hội nhằm thúc đẩy phát triển mô hình học tập suốt đời đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và từng cá nhân trong cộng đồng. Hiệp hội được thành lập vào tháng 9 năm 2006 với 10 trường cao đẳng cộng đồng và tới nay hiệp hội đã có 52 thành viên bao gồm các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp, các trung tâm giáo dục, đơn vị doanh nghiệp và các tổ chức khác. Hoạt động của hiệp hội liên quan tới các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tham gia của các đơn vị thành viên, tự quản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Hiệp hội có trụ sở làm việc tại Hà Nội, Trà Vinh.

2. Vai trò của hiệp hội

VACC là diễn đàn để các trường cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý các trường Cao đẳng Cộng đồng cũng như áp dụng nó vào trong bối cảnh của Việt Nam. VACC cũng sẽ đóng vai trò bảo vệ cho lợi ích chính đáng của các thành viên. Ngoài ra, VACC hoạt động như một kênh tiếp thị quảng bá về hình ảnh, năng lực của các trường thành viên để thu hút sự chú ý của toàn thể cộng đồng cũng như tìm kiếm những hợp tác tiềm năng. Một vai trò không kém quan trọng của VACC là nâng cao nhận thức đúng đắn của cộng đồng xung quanh về vai trò của các trường Cao đẳng Cộng đồng trong sự phát triển nguồn nhân lực và kinh tế xã hội của đất nước.

3. Các hoạt động chính của hiệp hội

Các hoạt động chính của VACC bao gồm: cải tiến chương trình học, đào tạo trực tuyến, trao đổi sinh viên, tiếp nhận tình nguyện viên là các giảng viên, giáo sư, chuyên gia… Hiệp hội còn cung cấp nhiều sự lựa chọn cho người học, không phân biệt giới tính, dân tộc và điều kiện sinh sống. Ngoài ra, VACC còn tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ cho mọi đối tượng trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ. VACC còn  tư vấn hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho cộng đồng và phát triển nguồn nhân lực chất lương cao. Nhờ vậy mà trong những năm vừa qua hiệp hội đã đạt được những thành tựu đáng kể liên quan đến việc cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội trong nhiều lĩnh vực khác nhau: công nghệ, nông nghiệp, du lịch, kế toán…. VACC còn thực hiện các hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ phát triển cho các thành viên trong hội theo các chương trình và dự án quốc tế. Thêm vào đó, VACC còn tổ chức  các buổi hội thảo trên sự hợp tác với các đối tác quốc tế cũng như hỗ trợ các thành viên trong việc xây dựng các trường cao đẳng cộng đồng và mở rộng hợp tác trong và ngoài nước.

4. Hợp tác quốc tế

Ngay từ khi mới thành lập, VACC đã rất quan tâm đến lĩnh vực hợp tác quốc tế- một trong những cầu nối đưa VACC vượt ra biên giới và hòa mình vào xu hướng phát triển chung của toàn cầu. VACC đã xác định rằng để phát triển xa hơn, tất cả các thành viên phải có mối quan hệ hợp tác quốc tế dưới nhiều hình thức khác nhau. Một trong những đối tác quốc tế quan trọng của VACC là : hiệp hội cao đẳng cộng đồng Hoa Kỳ, tổ chức hỗ trợ đại học quốc tế Canada, hiệp hội cao đẳng cộng đồng Missouri…. Các hoạt động hợp tác quốc tế nổi bật của hiệp hội tập trung vào các lĩnh vực hợp tác chung như: đào tạo trực tuyến, đồng cấp bằng một số chương trình thông qua trao đổi sinh viên quốc tế, xây dựng năng lực cho cán bộ và chương trình đưa sinh viên đi thực tập có trả lương tại Israel. Trong những năm vừa qua, Hiệp hội thường xuyên  giúp đỡ và là cầu nối để các tình nguyện viên của Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới (WUSC), Tổ chức Fulbright, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Missouri (MCCA) sang Việt Nam làm công tác giảng dạy, trợ giảng thông qua hình thức cử các tình nguyện viên tới các trường thành viên Hiệp hội.

5. Kết luận

Nói tóm lại sự ra đời của VACC là một bước đột phá lớn trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện đại. Nó cho thấy xu hướng phát triển mới của thời đại và đánh dấu sự thay đổi rõ rệt của hệ thống giáo dục cộng đồng và sự cần thiết của nó trong bối cảnh giáo dục ngày nay.

 Tin/Bài: Văn Phòng VACC