HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ ĐỐI TÁC

Trường CĐCĐ Sóc Trăng tổ chức tập huấn kỹ năng dạy học trực tuyến cho Giảng viên

(THTV) Đại học Trà Vinh – 20 năm một chặng đường phát triển (6/2021)

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ ĐỐI TÁC

(THTV) Đại học Trà Vinh – 20 năm một chặng đường phát triển (6/2021)

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ