Trường Cao đẳng nghề Xây dựng kỷ niệm 50 năm thành lập