VACC VACC VACC
TỌA ĐÀM “GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VIỆT - MỸ”

(24/05/2019) - Trong khuôn khổ 25 năm bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ, tọa đàm “Giao lưu và hợp tác doanh nghiệp Việt - Mỹ” được Hội Việt - Mỹ (VUS) phối hợp với công ty phát triển CNTT Việt Nam (VIDG) tại Mỹ tổ chức vào ngày 23/05/2019 tại Hà Nội nhằm tạo thêm cú hích về nhận thức cho sự hợp tác cùng có lợi giữa hai nước..