VACC VACC VACC
Hội thảo khoa học: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá cổ truyền các dân tộc thiểu số

(31/10/2017) - (TVU) - Sáng 28.10, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức Hội thảo khoa học về “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá cổ truyền các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ trong bối cảnh hội nhập và phát triển” tại Workshop 3, Khu 1, Đại học Trà Vinh..