CÁC KHOÁ HỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

Văn phòng Tiếng Anh Khu vực, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tổ chức các khoá học nâng cao năng lực Tiếng Anh miễn phí, được cấp chứng nhận sau khi hoàn thành. Danh sách các khóa học bao gồm:

  • Áp dụng kỹ năng tư duy phản biện để tìm hiểu văn hóa trong môi trường giảng dạy Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (dành cho giáo viên tiếng Anh)
  • Tiếng Anh để Phát triển Nghề nghiệp
  • Tiếng Anh cho Khoa học, Công nghệ và Toán học (STEM)
  • Tiếng Anh Báo chí
  • Tiếng Anh cho Kinh doanh và Doanh nghiệp
  • Tiếng Anh Phổ cập Truyền thông

Hạn đăng ký: 23/03/2023 đối với Khóa học Áp dụng kỹ năng tư duy phản biện để tìm hiểu văn hóa trong môi trường giảng dạy EFL và 20/07/2023 với các khóa học còn lại.

Để đăng ký khoá học, Quý thành viên vui lòng truy cập đường link sau: https://www.openenglishprograms.org/MOOC

Để nhận giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khoá học, Quý thành viên vui lòng truy cập đường link sau: https://bit.ly/MOOCscertificates

—–

Free courses and certificates from the Regional English Language Office, US Embassy are available for you! Sign up now at: https://www.openenglishprograms.org/MOOC

Deadline for submission: March 23, 2023 for Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting and March 20, 2023 for other courses.

Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting (for English teachers)

English for Career Development

English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)

English for Journalism

English for Business and Entrepreneurship

English for Media Literacy

After completing the course, please fill in this link to receive the certificate: https://bit.ly/MOOCscertificates