Hội thảo quốc tế: “Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp”

Triển khai hoạt động tổ chức Hội thảo quốc tế theo Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Canada của VACC năm 2023, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam xin kính gửi quý thành viên thông tin về chương trình như sau:
1. Thời gian: Ngày 20-21/3/2023
2. Địa điểm: Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
3. Nội dung:
– Chương trình hội thảo quốc tế: “Phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp”. Các chủ đề tại Hội thảo:
+ Chuyển đổi số trong Dạy và Học
+ Trao đổi sinh viên và tuyển sinh
+ Phát triển đối tác quốc tế bền vững
+ Gắn kết các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ trong giáo dục
+ Phát triển quan hệ đối tác trong giáo dục nghề nghiệp
– Thành phần tham dự: Mỗi đơn vị thành viên cử đại biểu tham dự gồm Ban Giám hiệu, cán bộ phụ trách công tác hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp và đại diện tất cả các phòng, khoa có quan tâm đến các lĩnh vực trên.
4. Kinh phí:
– Kinh phí tham dự Hội thảo (gồm phí tham gia, xe đưa đón Tp.HCM – Trà Vinh và các bữa ăn theo chương trình đính kèm): gửi cụ thể theo đường công văn
– Thành viên tham dự Hội thảo tự chi trả chi phí phòng nghỉ, chi phí phát sinh khác ngoài chương trình.

Để công tác chuẩn bị Hội thảo diễn ra thuận lợi và hiệu quả, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam kính đề nghị các Quý đơn vị thành viên phối hợp thực hiện các công việc sau:
– Sắp xếp thời gian và chủ động công việc để tham dự Hội thảo đúng thành phần.
– Đăng ký tham gia chương trình và tham gia gửi bài tham luận (nếu có) theo đường link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX2KXZXEFZjg0cTFmyiBG3fhmjSjrsdjlxhzBmcfpBOyc6kg/viewform 
+ Hạn đăng ký tham dự/gửi bài tham luận: 17/02/2023
+ Xác nhận bài tham luận được chọn: 24/02/2023
+ Gửi file powerpoint tham luận: 10/03/2023Chương trình HTQT
(Đại biểu tham gia gửi bài tham luận sẽ có thù lao do Ban Tổ chức chi trả)
Quý đơn vị thành viên vui lòng xem nội dung thông báo Hội thảo và chương trình chi tiết tại website: https://vietcanconference.tvu.edu.vn và file đính kèm.