Các trường đại học đào tạo ngành tâm lý học tốt nhất tại Úc

GDVN- Úc là một trong những điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế. Có nhiều khóa nghiên cứu tâm lý học ở Úc, cả ở cấp độ đại học và sau đại học.

Dưới đây là bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất ở Úc đào tạo ngành tâm lý học, theo Times Higher Education.

1. Đại học Melbourne

Đây là trường đại học nghiên cứu công lập ở Melbourne, được xếp hạng tốt nhất ở Úc và đồng thời cũng có ngành đào tạo tâm lý học tốt nhất.

Khoa tâm lý học của Đại học Melbourne cũng đào tạo sinh viên theo học những chuyên ngành về tâm lý học và chuyên ngành cũng sẽ được tính như một phần của chương trình cử nhân nghệ thuật hoặc khoa học.

Trường cũng có rất nhiều sự lựa chọn nhỏ khác về tâm lý học dành cho sinh viên và chương trình học lấy bằng tốt nghiệp dành cho các sinh viên đang muốn theo học ngành tâm lý học cấp tốc.

Melbourne là trường đại học tốt nhất ở Úc.

Các lựa chọn sau đại học bao gồm hai bằng thạc sĩ tâm lý học về tâm lý học lâm sàng hoặc tâm lý học thần kinh lâm sàng.

Bệnh viện thực hành của đại học Melbourne là một phòng khám giảng dạy cung cấp các dịch vụ lâm sàng với chi phí thấp cho người lớn, từ 17 tuổi trở lên, sống ở Melbourne.

Phòng khám là một thành phần của chương trình đào tạo chuyên nghiệp về tâm lý học của trường đại học và đã bắt đầu hoạt động từ những năm 1970.

Sinh viên tốt nghiệp làm việc theo hướng cấp bằng lâm sàng, làm việc dưới sự giám sát của các giảng viên là bác sĩ lâm sàng cấp cao và nhà tâm lý học lâm sàng đã đăng ký.

2. Đại học Sydney

Chương trình tâm lý học bậc đại học tại trường bao gồm 10 đơn vị tâm lý học được nghiên cứu trong 3 năm.

Hoàn thành chương trình là một yêu cầu để đủ điều kiện để chuyển sang năm thạc sĩ. Sinh viên cũng có thể học tâm lý học như một môn chính hoặc phụ cùng với các môn học khác.

Đại học Sydney cũng cung cấp các lựa chọn sau đại học như thạc sĩ và tiến sĩ triết học cũng như các văn bằng sau đại học về tâm lý học, tâm lý học lâm sàng và tâm lý học huấn luyện.

Sinh viên tâm lý học tại đại học Sydney có cơ hội khám phá các cơ sở nghiên cứu, bao gồm Trung tâm Charles Perkins và Trung tâm Trí não.

Những điều này mang lại kinh nghiệm thực tế trong nhiều lĩnh vực từ cơ sở sinh học thần kinh đến liệu pháp lâm sàng, tương tác xã hội đến ra quyết định và từ tâm sinh lý học đến thực tế ảo.

3. Đại học New South Wales Sydney

Khoa tâm lý của đại học New South Wales Sydney cung cấp một loạt các khóa học đại học không chỉ dạy các nền tảng của tâm lý học mà còn cung cấp cho sinh viên các kỹ năng chung về thiết kế nghiên cứu, tư duy phản biện, phân tích thống kê.

Các chương trình sau đại học về tâm lý học lâm sàng và pháp y cung cấp đào tạo chuyên nghiệp cùng với việc học theo mô-đun, trong khi chương trình tiến sĩ mang lại cơ hội học tập nâng cao trong một loạt các lĩnh vực nghiên cứu chuyên biệt.

Cơ sở vật chất bao gồm các phòng thí nghiệm máy tính chạy phần mềm chuyên dụng cho phép sinh viên thiết kế và thực hiện nghiên cứu tâm lý của riêng họ, đồng thời phân tích và giải thích dữ liệu họ thu thập được.

Ở cấp độ thạc sĩ, sinh viên có thể truy cập các phòng thí nghiệm để phân tích nhận thức và chức năng não, bao gồm ghi điện não (EEG), kích thích từ xuyên sọ (TMS) và theo dõi mắt.

Khoa tâm lý của đại học New South Wales Sydney cung cấp cho sinh viên nhiều lựa chọn khác nhau.

4. Đại học Queensland

Khoa tâm lý của Đại học Queensland có khoảng 50 giảng viên hướng dẫn toàn thời gian, trường cung cấp nhiều chuyên môn nghiên cứu bao gồm sinh học, lâm sàng, nhận thức, phát triển, sức khỏe, tâm lý tổ chức và xã hội.

Sinh viên đại học có thể hoàn thành chương trình cử nhân khoa học tâm lý bốn năm hoặc cử nhân nghệ thuật hoặc khoa học ba năm với chuyên ngành tâm lý học, hoặc chọn học tâm lý học ở vị trí phụ cùng với một bằng cấp khác.

Trường có một số trung tâm đào tạo trình độ nâng cao về thực hành và nghiên cứu tâm lý học trong khi phục vụ cộng đồng, bao gồm Phòng khám Tâm lý UQ và Trung tâm Hỗ trợ gia đình và Nuôi dạy con cái.

Hiệp hội Sinh viên Tâm lý học (PSA) là hội sinh viên chính dành cho sinh viên ngành tâm lý học tại trường đại học, nó tổ chức các sự kiện, cả trong và ngoài trường để thúc đẩy các hoạt động xã hội và học tập của các thành viên hiệp hội.

5. Đại học Quốc gia Úc (ANU)

Khoa tâm lý của Đại học Quốc gia Úc được thành lập vào năm 1951 và hiện cung cấp một loạt các chương trình đại học và sau đại học toàn diện.

Các khóa học cũng tập trung vào các kỹ năng chuyên môn thiết yếu cần thiết để làm việc trong lĩnh vực này, chẳng hạn như làm việc theo nhóm, thực hiện nghiên cứu và sử dụng các phương pháp giao tiếp khác nhau, từ thuyết trình đến viết báo cáo.

Cơ sở vật chất bao gồm các phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên dụng với trang thiết bị mới nhất cho điện não đồ (EEG), cũng như máy theo dõi mắt, thiết bị mô phỏng lái xe và cơ sở nghiên cứu để quan sát sự phát triển của trẻ.

Sinh viên tốt nghiệp các khóa học tâm lý học tại ANU đã tiếp tục làm việc trong các vai trò dịch vụ công và các vị trí nghiên cứu tại nhiều viện khác nhau.

Nguồn: https://giaoduc.net.vn/du-hoc/cac-truong-dai-hoc-dao-tao-nganh-tam-ly-hoc-tot-nhat-tai-uc-post216859.gd

Trả lời