Đề xuất tiếp tục duy trì mô hình trường “Cao đẳng cộng đồng”

Ban Quản trị Website xin trân trọng gửi tới quý độc giả bài viết về Đại hội Hiệp hôi Cao đẳng cộng đồng Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên Báo Nhân dân

Nguồn: https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/de-xuat-tiep-tuc-duy-tri-mo-hinh-truong-cao-dang-cong-dong-691478/

Trả lời