HIỆP HỘI CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM (VACC) CÓ BUỔI GẶP GỠ VÀ LÀM VIỆC VỚI GIÁO SƯ, TIẾN SĨ REBECA TIESEN ĐẾN TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC OTTAWA, CANADA

Trong chuyến công tác tìm hiểu về những đóng góp, hỗ trợ của tình nguyện viên Canada tại dự án nghiên cứu của Giáo sư, Tiến sĩ Rebeca Tiesen đến từ trường Đại học Ottawa, Canada, ngày 20 tháng 08 năm 2019, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đã có buổi làm việc và chia sẻ với Giáo sư, Tiến sĩ Rebeca về những đóng góp của tình nguyện viên quốc tế đến từ Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới (WUSC), Canada tại văn phòng Hiệp hội.

Tham dự buổi làm việc và chia sẻ với Giáo sư, Tiến sĩ Rebeca có chuyên gia Lena đến từ tổ chức WUSC – tình nguyện viên dài hạn về Phát triển quan hệ đối tác đang làm việc tại Hiệp hội, nhóm thực hiện dự án nghiên cứu của Giáo sư, Tiến sĩ Rebeca và các cán bộ văn phòng Hiệp hội.
Tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ Rebeca giới thiệu về những mục tiêu, hoạt động của dự án nghiên cứu và mong muốn nhận được ý kiến chia sẻ của các đơn vị đối tác của tổ chức WUSC về những đóng góp, hỗ trợ và phối hợp của Tình nguyện viên Canada, sự cân bằng giới trong các chương trình tình nguyện của tổ chức WUSC, chương trình Uniterra, Canada tại các đơn vị đối tác của tổ chức WUSC.
Sau phần giới thiệu của Giáo sư, Tiến sĩ Rebeca, chuyên gia Lena và cán bộ văn phòng Hiệp hội chia sẻ sự nhiệt tình, nỗ lực hợp tác và hiệu quả của tình nguyện viên Canada đối với Hiệp hội và các trường thành viên Hiệp hội trong những năm qua.
Kết thúc buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ Rebeca ấn tượng sâu sắc đối với những đóng góp, hỗ trợ của Tình nguyện viên Canada trong quá trình làm việc tại Hiệp hội và các đơn vị thành viên Hiệp hội, và Giáo sư mong rằng, trong tương lai, chương trình tình nguyện viên Canada sẽ tiếp tục được triển khai và đóng góp vào sự phát triển của Hiệp hội và các đơn vị thành viên.

Tin: Văn phòng VACC

Trả lời