Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tham gia chương trình hội thảo năm 2023 do UNDP tổ chức với chủ đề “Các giải pháp sáng tạo để phục hồi cộng đồng”

Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đã tham gia chương trình hội thảo năm 2023 do UNDP tổ chức với chủ đề “Các giải pháp sáng tạo để phục hồi cộng đồng – Innovative solutions for community resilience”.

Tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân.

Tại COP26, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ; cùng với hơn 100 quốc gia đã tham gia Cam kết giảm phát thải metan toàn cầu vào năm 2030; cùng 140 quốc gia tham gia Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất; cùng 48 quốc gia tham gia Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; cùng 150 quốc gia tham gia Liên minh hành động thích ứng toàn cầu…

Không đứng ngoài những chính sách và định hướng của chính phủ trong vấn đề môi trường của toàn cầu, năm 2022, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam đã đăng ký trở thành thành viên của chương trình Nền tảng tổng hợp hỗ trợ nhỏ cho đổi mới của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (ISGAP Programme) – UNDP.

Tham dự chương trình Hội nghị có bà Nguyễn Huyền Châu – Phó Chánh Văn phòng Hiệp hội và bà Trần Thị Ngọc Bích – Thành viên Ban Khoa học Công nghệ Hiệp hội – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Môi trường – Trường Đại học Trà Vinh.  Chương trình diễn ra trong 03 ngày 17-19/10/2023 tại Mainila – Philipine

Cùng tham gia chương trình có đại diện của 44 tổ chức Phi Chính phủ trên thế giới quan tâm về những vấn đề liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu. VACC vinh dự là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam tham dự chương trình.

Trong ngày làm việc đầu tiên, hội thảo giới thiệu tổng quan về UNDP, các chương trình hành động về thích ứng với biến đổi khí hậu của UNDP tại các quốc gia trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, các chuyên gia về kỹ thuật, môi trường của UNDP đã chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng trong việc tăng cường phát triển và thực hiện của các chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu tại cấp quốc gia, khu vực và địa phương.

VACC đã gặp gỡ và thảo luận ngắn với một số đại diện đến từ Kenya, Mexico, Jamaica, Nigeria, Uganda, Thái Lan, đại diện UNDP tại Philipine… để học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ những dự định của mình trong các hoạt động đóng góp cho cộng đồng trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam trong thời gian tới trong các chương trình của (ISGAP Programme) – UNDP và các chương trình hợp tác quốc tế khác.

Với những bài học điển hình ở từng địa phương tại mỗi quốc gia từ các chuyên gia, đối tác của UNDP đã chia sẻ trong hội thảo, VACC sẽ có thêm thông tin hữu ích để sẵn sàng trở thành một đối tác bền vững của (ISGAP Programme) – UNDP trong các hoạt động sáng tạo, đổi mới, hỗ trợ cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.