Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tổng kết năm 2022

Ngày 15/12/2022, tại trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tổng kết năm 2022 và lễ kết nạp thành viên mới.

Mở đầu chương trình, Ban Tổ chức tiến hành lễ kết nạp thành viên mới với 04 tổ chức, cá nhân: Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội, Trường Cao đẳng Quảng Nam, Viện Khoa học Giáo dục, Văn hóa thể thao và du lịch, Bà Trần Thị Thu Thủy, Ông Hoàng Văn Hoàn nâng tổng số đơn vị thành viên VACC lên con số 86.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, PGS.TS Phạm Tiết Khánh – Chủ tịch VACC đã điểm lại một số sự kiện, thành công tiêu biểu của Hiệp hội trong năm 2022, và đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2023, trong đó tập trung vào các hoạt động cụ thể hỗ trợ các trường thành viên trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thư viện điện tử và học liệu mở dùng chung cho các trường thành viên, mở rộng hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng.

Tại Hội nghị, đại diện 04 Ban trực thuộc Hiệp hội gồm Ban Đào tạo và Hỗ trợ Cộng đồng, Ban Thông tin – Truyền thông và Hợp tác Doanh nghiệp, Ban HTQT-XTDA và BĐCL, Ban Khoa học Công nghệ đã lần lượt trình bày về kế hoạch, phương hướng hoạt động cụ thể của Ban. Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến thảo luận, góp ý rất sôi nổi của các thành viên tham gia, các ý kiến tâm huyết, sáng tạo đó sẽ được tiếp tục đưa vào kế hoạch hoạt động của VACC trong thời gian tới.

Sau đây là 1 số hình ảnh của Hội nghị: